Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2016/04/26

ČESKO - Nová poštovní známka "Česko-slovenská filatelistická výstava Žďár"

Zítra - ve středu 27. dubna 2016 - vychází další emise poštovních známek České republiky pod názvem "2. Česko-slovenská filatelistická výstava Žďár nad Sázavou".


V jejím rámci vychází jedna příležitostná poštovní známka nominální hodnoty 13,00 CZK (tuzemské výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů) v grafickém provedení Pavla Sivka, tištěná plnobarevným ofsetem v arších o padesáti kusech známek. Katalogové označení známky je 0882.Současně je vydáván i známkový sešitek (katalogové označení 0882 ZS) s vloženým přepážkovým listem, který obsahuje osm známek a čtyři kupony.Celková nominální hodnota vložených známek je 104,00 CZKnáklad známkových sešitků je 17.000 kusů. 


Dalším vydaným materiálem pro sběratele je obálka prvního dne vydání (FDC), která je vydávána v nákladu 3.500 kusů. Její katalogové označení je 0882 FDC, prodejní cena v den vydání je 29,00 CZK.


Obrazovou část obálky prvního dne vydání (FDC) - zobrazující znak města Žďár nad Sázavou na známkovém kupónu položený na devíti stylizovaných známkách - podle grafického návrhu pana Václava Sivka vyryl pan Bohumil Šneider.


Posledním materiálem pro sběratele je vydaný list s nalepenou poštovní známkou, opatřenou otiskem razítka prvního dne vydání, tzv. nálepní list (NL). Prodejní cena listu (katalogové označení 0882 NL) označeného v levém spodním rohu údajem "2016" (rok vydání) a v pravém číslicí "9" (pořadové číslo emise), je v den vydání 15,00 CZK.

Žádné komentáře:

Okomentovat