Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/12/31

SLOVENSKO - První poštovní známka nového roku

V úterý 1. ledna 2013 vydává akciová společnost Slovenská pošta první emisi nového roku pod názvem "20. výročí vzniku Slovenské republiky: Košice - evropské hlavní město kultury 2013".


Známka hodnoty "T1 50 g" (v době vydání ekvivalent 0,60 EUR) je celá věnována dvacátému výročí Slovenska, její kupon městu Košice. Autorem výtvarného návrhu známky i kuponu je akademický malíř pan Peter Augustovič.


Známka (katalogové označení je 0531) vychází v upraveném tiskovém listě o osmi známkách a osmi kuponech. Byla vytištěna ofsetem v akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha. Celkový náklad známek je 200.000 kusů, tedy celkem 25.000 kusů archů.


Společně se známkou je vydávána i obálka prvního dne vydání (FDC) a to ve velmi malém nákladu 3.600 kusů. Obrazový motiv obálky je tištěn ocelotiskem z plochých desek opět v Poštovní tiskárně cenin Praha a.s., katalogové označení obálky je 0531 FDC.


Vzhledem k charakteru známky je poštou vydáván ještě pamětní list s vylepenou poštovní známkou s kuponem, opatřený otiskem příležitostného poštovního razítka používaného 1. ledna 2013 na poště "KOŠICE 1". Katalogové označení pamětního listu je 0531 PaL.


O používání příležitostného poštovního razítka na poště "KOŠICE 1" jsme na stránkách našeho blogu již informovali, přesto ještě jednou přikládáme jeho vyobrazení.


Žádné komentáře:

Okomentovat