Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/12/27

ČESKO - Další "vlastní" známky

Dne 21. listopadu 2013 byla vydána první listopadová emise "vlastních" známek České republiky. Jejím objednavatelem je společnost SŽDC - Správa železniční dopravní cesty, která si v předstihu připomíná výročí deseti let vzniku podniku (2013).


Známka - nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 10,00 CZK, tuzemské výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů) - byla vydána v nákladu 15.000 kusů, její katalogové označení je: 0029 VZ. Dominantním motivem známky je plnobarevná kresba pohledu z Karlova mostu v Praze (s položenou kolejí) na Malostranské mostecké věže v pozadí s dominantou chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. Kresba je dále doplněna motivy s železniční tématikou rozmístěné na mostním zábradlí (mechanické návěstidlo, mechanická předzvěst, a další značky), a v popředí kresby textem "10 LET SŽDC" a datem "2013" umístěným na kilometrovníku.


Známka byla vydána v jednom tiskovém listě (v absolutním pořadí od počátku vydávání "vlastních známek" pátým). Umístění známek na archu a doplňujících textů je patrné z vyobrazení výše. Celkový náklad byl 600 kusů tiskových listů (TL), katalogové označení je: 0029 VZ TL 0005. Počet známek je 5x 5 kusů na šířku, celková nominální hodnota vytištěných známek na jednom TL je v den vydání rovna částce 250,00 CZK.

Žádné komentáře:

Okomentovat