Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/12/12

ČESKO - Pět nových "vlastních známek" na jednom listě

Poslední říjnový den - ve středu 31. října 2012 - bylo vydáno pět nových "vlastních" známek České republiky. Jsou věnovány službám společnosti REISSWOLF likvidace dokumentů a dat s.r.o., která sídlí v Kralupech nad Vltavou.


První z nich - nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 10,00 CZK, tuzemské výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů) - byla vydána v nákladu 5.000 kusů, její katalogové označení je: 0024 VZ. Dominantním motivem známky logo skupiny REISSWOLF (které je používáno i její českou pobočkou) v modré barvě.


Druhá - nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 10,00 CZK, tuzemské výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů) - byla vydána v nákladu 5.000 kusů, její katalogové označení je: 0025 VZ. Dominantním motivem známky je vůz společnosti REISSWOLF pro převoz nosičů dat (používaný její českou pobočkou) v modré barvě.


Pro námětové sběratele - jedná se o dodávku značky Ford ve firemních barvách společnosti - zde vyfotografována z trochu jiného úhlu (fotografie: společnost REISSWOLF).


Třetí - nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 10,00 CZK, tuzemské výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů) - byla vydána v nákladu 5.000 kusů, její katalogové označení je: 0026 VZ. Dominantním motivem známky je budova společnosti REISSWOLF (její české pobočky) v modré a šedé barvě. Část této budovy je vidět na předchozí známce s vozem společnosti.


Čtvrtá - nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 10,00 CZK, tuzemské výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů) - byla vydána v nákladu 5.000 kusů, její katalogové označení je: 0027 VZ. Dominantním motivem známky je logotyp společnosti REISSWOLF pro službu archivace dokumentů (používaný její českou pobočkou) v modré barvě.


Pátá - nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 10,00 CZK, tuzemské výplatné za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů) - byla vydána v nákladu 5.000 kusů, její katalogové označení je: 0028 VZ. Dominantním motivem známky jsou dva kontejnery společnosti REISSWOLF používané pro přepravu datových médií ke skartaci (používané českou pobočkou), jako sekundární motiv je v horní pravé části známky logo skupiny REISSWOLF. Známka je vydána v modré barvě.


V rámci podrobnějšího námětového popisu známky - první z vyobrazených kontejnerů (bezpečnostních nádob) je typu RW 240 "Univerzální", s kapacitou pro cca 100 kg písemností. Je určen pro decentralizované umístění v budovách, slouží pro sběr písemností (pořadačů i svazků), platebních karet a dalších nosičů dat. Provedení: bezpečnostní zámek integrovaný ve víku, vhazovací štěrbina ve víku, plně odklápěcí víko, mobilní - dvě velká kola, madlo. Fotografie: společnost REISSWOLF.  


Druhý z vyobrazených kontejnerů (bezpečnostních nádob) je typu RW 70 "Kompaktní", s kapacitou pro cca 40 kg písemností. Je určen pro decentralizované umístění v budovách, slouží pro sběr písemností, platebních karet a dalších nosičů dat. Provedení: bezpečnostní zámek integrovaný ve víku, vhazovací štěrbina ve víku, plně odklápěcí víko, mobilní - čtyři malá kola. Fotografie: společnost REISSWOLF.  


Všech pět známek bylo vydáno v jednom tiskovém listě (v absolutním pořadí od počátku vydávání "vlastních známek" čtvrtým). Jejich umístění na archu je patrné z vyobrazení výše. Celkový náklad byl 1.000 kusů tiskových listů (TL), katalogové označení je: 0024-0028 VZ TL 0004. Počet známek v listě je 5x 5 kusů na výšku, celková nominální hodnota vytištěných známek na jednom TL je v den vydání rovna částce 250,00 CZK.

Žádné komentáře:

Okomentovat