Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/12/23

ČESKO - Nová služební obálka s.p. Česká pošta

Česká pošta, s.p., dala dne 29. listopadu 2012 do provozu obálku typu C6 s natištěnou známkou bez nominální hodnoty umístěnou v pravém horním rohu obálky. Na známce je použit obrázek Vladimíra Suchánka z poštovní známky Vánoce, kde autor použil pro známku motiv svaté rodiny z lidového kostelního betléma na Broumovsku. Známka vyšla 15. listopadu 2000 pod katalogovým číslem 278. V natištěné známce je vypuštěna nominální hodnota 5 Kč a nahrazují ji texty „Věc poštovní služby“ a „Service des postes“ pod a nad obrazem známky. V levé dolní části obálky je rovněž kresba Vladimíra Suchánka – rozkresba detailu Jezulátka z prostředku známky. Služební obálku vytiskla plnobarevným ofsetem PTC Praha, a.s. 


Tato obálka slouží k použití organizačním složkám České pošty, s.p. pro vnitrostátní i mezinárodní zásilky. Jedná se tedy o služební zásilku ve smyslu provozních předpisů 5/754 – 5/758 Poštovních pravidel I, která se nezatěžuje doplatným. 

Žádné komentáře:

Okomentovat