Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/01/01

Blog NEWSPHILA - rok 2011 ve statistice

Dnes - 1. ledna 2012 - začíná nový rok. Obvykle většina lidí v tuto dobu bilancuje, dochází i na nová předsevzetí a plány. Malou inventuru (s náznakem nových plánů) provedeme pro naše čtenáře právě teď a zapátráme ve statistikách. Zjistíme něco víc o nás (co děláme dobře či špatně), a rovněž o Vás - našich čtenářích (co čtete, jakým zprávám dáváte přednost, odkud jste, či jaký používáte operační systém).

Stránky blogu začaly fungovat od 15. října 2010 (první záznam byl vystaven ráno, v 05.15 hodin). Do konce roku probíhalo intenzivní doplňování odkazů do rubrik "FILATELISTICKÉ ORGANIZACE", "POŠTOVNÍ SPRÁVY" a "POŠTOVNÍ MUZEA", které dávají relevantní odkazy na tyto instituce z Evropy. Rádi bychom v roce 2012 posupně doplňovali další světadíly.

Od ledna 2011 začalo "experimentování" s příspěvky a informacemi z různých oblastí a oborů filatelie, které se ukázalo jako krok správným směrem. Od dubna 2011 překročil počet příspěvků 15 měsíčně, v říjnu až prosinci se ustálil na 25 až 30. Cílem v následujícím období roku 2012 by mělo být alespoň 30 či 31 příspěvků měsíčně (tedy nejlépe jeden denně).

Nejprve jsme informovali hlavně o dění v České republice (vydávání poštovních známek, používání příležitostných poštovních razítek, filatelistické výstavy - soutěžní i propagační, "křty" poštovních známek), zhruba od poloviny roku 2011 jsme začali podobné zpravodajství vytvářet i z území Slovenské republiky. Od roku 2012 chceme postupně přidávat další země.


Výsledkem je k 31. prosinci 2011 zobrazení celkem 8.248 stránek, a to 2.708 návštěvníky z celkem 29 zemí. Zatím nepřekonanou "metou" je celkový počet zhlédnutých stran za den - dne 17. října 2010 jich bylo celkem 146. Rekord v počtu nových návštěvníků za den se přesunul do roku 2011 - 21. prosince jich přišlo celkem 35.


   

Další oblast, kterou si blog NEWSPHILA dává za cíl v informovanosti, je v rámci rubriky "O FILATELII V ČESKU..." (pravý sloupec v dolní části) zveřejňovat odkazy na webové a blogové stránky filatelistických klubů, které se nám povedlo zjistit a jsou něčím zajímavé. Tedy alespoň tím, že klub "nespí" (či není v hluboké "ilegalitě"), ale dává o sobě vědět... Ostatně podtitul rubriky "O FILATELII V ČESKU..." je "... aneb kde to žije". Snažíme se tak vyplnit mezeru v informovanosti, kterou by - dle našeho názoru - měl provádět Svaz českých filatelistů (SČF). Vzhledem k tomu, že tato organizace mnoho zájmu o propagaci svých klubů neprojevuje, pokoušíme se tak trochu "suplovat" v informování veřejnosti za ni. To jsme prováděli jak v roce 2011, je to i dalším úkolem (průběžným) pro rok 2012. 

Trochu smutným zjištěním v rámci této rubriky byla skutečnost, že ani mnohé velké či největší kluby filatelistů v České republice nemají vlastní webovou prezentaci. V této souvislosti je pak zajímavé poslouchat "nářky" některých činovníků klubů, kteří lamentují nad ubýváním členů (obvykle se tak děje vymíráním), a že mladí o filatelii nemají zájem (není nových členů) a tak podobně...  

Je pravdou, že je to vždy o lidech. Objeví-li se v klubu silná osobnost (či ještě lépe osobnosti), vytvoří se tým, který pak dokáže "strhnout" i další "váhavé" ke společné práci. Výsledkem mohou být výstavy poštovních známek (ať již soutěžní či jen propagační), přednášky o poštovní historii či o sbírání známek obecně, pořádání klubových burz či aukcí, spolupráce s organizátory akcí kulturních, sportovních či jiných na jejich sběratelském "pokrytí" (příležitostná poštovní razítka, R-nálepky, výstavky filatelistických materiálů k danému tématu). 

Zjednodušeně řečeno. Pokud jako druh vymíráme (živočišné zatřídění: "filatelista obecný"), je třeba si vzít příklad z přírody. Obvykle velmi vhodným prostředkem bylo začít provozovat sex. Tedy sbírání známek by mělo být "sexy", mělo by se o něm více mluvit (a tedy být i více slyšet). Žijeme v mediální době, je třeba se podřídit jejím pravidlům...  


Pro sběratele a vystavovatele jsme v polovině roku 2011 zprovoznili (rovněž v pravém sloupci) dvě - zatím malé - rubriky "MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÉ VÝSTAVY" a "MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÉ VELETRHY A BURZY", které se snaží formou odkazů informovat o dění jak v České republice, tak i okolních zemích. Od ledna 2012 dochází ke změně jejich názvu na "FILATELISTICKÉ VÝSTAVY" a "FILATELISTICKÉ VELETRHY A BURZY", a to z důvodu zařazování i pouze regionálních (celostátních) akcí.


Asi k hlavnímu "vylepšení" stránek blogu NEWSPHILA došlo 5. července 2011. Přibyly v horní části pravého sloupce vlajky sedmi zemí - Velké Británie, Německa, Ruska, Francie, Španělska, Itálie a Polska - které reprezentují jednotlivé jazykové verze našeho blogu. Verze fungují formou strojového překladu, ale jak se ukázalo (a nadále ukazuje) na návštěvnosti, jedná se o výrazné zlepšení. Pro většinu návštěvníků nemluvících česky (byť se zajímajících o dění ve filatelii) je to výrazné zlepšení, jak lze soudit podle jejich opakovaných připojení. NÁVŠTĚVNÍCI BLOGU...
(... aneb odkud jste, přátelé)

Podle zemí, ze kterých se unikátní návštěvníci našich stránek přihlašují, lze sestavit následující přehled (pořadí, země, počet unikátních návštěvníků): 01. Česká republika (2.173), 02. Slovensko (211), 03. Nizozemí (95), 04. Belgie (71), 05. Spojené státy (62),  06. Německo (28), 07. Rusko (9), 08. Rakousko (7), 09. Kanada (5), 10. Bulharsko (5), 11. Polsko (5), 12. Velká Británie (4), 13. Slovinsko (4), 14. Turecko (4), 15. Ukrajina (3), 16. Švédsko (2), 17. Izrael (2), 18. Srbsko (2), 19. Francie (2), 20. Maďarsko (2), 21. Filipíny (2), 22. Tunis (1), 23. Irsko (1), 24. Itálie (1), 25. Malta (1), 26. Indie (1), 27. Súdán (1), 28. Bosna a Hercegovina (1), 29. Finsko (1). Celkem 2.708 návštěvníků z 29 zemí.

Pro úplnost je třeba ještě zmínit návštěvníky, kteří se připojili přes satelitní providery (4) a z domény Evropské unie (2). PUBLIKOVANÉ MATERIÁLY...
(... aneb co kdo čte a čím jsme čtenáře zaujali)

Ze "záznamů" (hlavní rubrika blogu) byl nejvíce zobrazeny tyto tři články: (1) "Malá změna, velké - sběratelské - následky" (z 11.06.2011), který upozorňoval na důsledky zavedení některých nových služeb u státního podniku Česká pošta ve vztahu k filatelistické dokumentaci či poštovní historii (celkem 122 zobrazení), (2) "Nová známková země na obzoru" (z 10.07.2011) pojednávající o vzniku republiky Jižní Súdán (celkem 121 zobrazení), (3) "ČESKO - Mimořádná výrobní vada tisku známek" (z 26.07.2011) bylo zveřejnění objevu dvojitého tisku modré barvy známky hodnoty 11,00 CZK (katalogové označení 0194) námětu barokní zámek ve Valticích na Moravě z emise "Krásy naší vlasti" vydané v roce 1998 (celkem 92 zobrazení).

Ze "stránek" (pravý sloupec blogu) v zobrazení vedou jednoznačně "POŠTOVNÍ SPRÁVY" (celkem 262 zobrazení), následují "FILATELISTICKÉ ORGANIZACE" (celkem 199 zobrazení), přehled uzavírají "POŠTOVNÍ MUZEA" (celkem 91 zobrazení).ZDROJE PROVOZU...
(... aneb kdo na nás jak přišel, a nebojí se vracet...)

Pokud budeme sledovat odkud k nám přichází nejvíce "nových tváří", v případě odkazujících adres URL vypadá žebříček následovně: (1) http://dopisnice.blogspot.com (celkem 359 odkazů), (2) http://www.jobsforsmartpeople.com (celkem 48 odkazů), (3) http://domar.ru (celkem 41 odkazů). 

Budeme-li sledovat odkazující weby, nejvíc návštěvníků přišlo z adres: (1) www.google.com (celkem 1.219 odkazů), (2) www.sberatel.com (celkem 532 odkazů), (3) http://dopisnice.blogspot.com (celkem 385 odkazů).

Co se týká vyhledávání klíčových slov, pořadí dopadlo následovně: (1) podací lístek (celkem 27 odkazů), (2) newsphila (celkem 15 odkazů), a (3) jižní súdán mapa (celkem 10 odkazů).PUBLIKUM...
(... aneb co o Vás víme a nebojíme se dále to publikovat...)

Zobrazení stránek podle zemí - jednoznačně vede (01.) Česká republika (celkem 6.512), následována (02.) Slovenskem (celkem 485) a (03.) Spojenými státy (celkem 406). V delším odstupu následuje: (04.) Rusko (celkem 165), (05.) Německo (celkem 126), (06.) Jižní Korea (celkem 58), (07.) Velká Británie (celkem 35), (08.) Lotyšsko (celkem 28), (09.) Bulharsko (celkem 25), a (10.) Brazílie (celkem 20).


Zobrazení stránek podle prohlížečů - potvrzuje drtivé vítězství dvou: (01.) Internet Exporer (celkem 3.060, což reprezentuje 37 %) a (02.) Firefox (celkem 2.735, což reprezentuje 33 %), byť u obou došlo k výraznému procentnímu snížení oproti třetímu v pořadí (v porovnání s říjnovou statistikou). Dále následuje: (03.) Chrome (celkem 1.562, což reprezentuje 19%) - oproti říjnové statistice si polepšil o 12%, (04.) Opera (celkem 640, což reprezentuje 7 %). Zbývající čtyři procenta jsou součtem šesti dalších prohlížečů: (05.) Safari (celkem 75), (06.) SeaMonkey (celkem 24), (07.) Konqueror (celkem 7), (08.) chromeframe (celkem 4), (09.) Mobile Safari (celkem 3), a (10.) Comodo_Dragon (celkem 2). Zobrazení stránek podle operačních systémů (OS) - "palma vítězství" patří (01.) OS Windows (celkem 7.699, což reprezentuje 95 %), statisticky významnými jsou ještě (02.) OS Linux (celkem 233, což reprezentuje 2 %) a (03.) OS Macintosh (celkem 97, což reprezentuje 1 %). O zbývající 2 % se dělí sedm operačních systémů, určitým překvapením (alespoň pro nás) je přítomnost OS pro mobilní telefony (... inu, pokrok nezastavíš...). Jejich pořadí: (04.) BeOS (celkem 25), (05.) iPad (celkem 12), (06.) Other Unix (celkem 9), (07.) i686 Linux (celkem 6), (08.) iPhone (celkem 4), (09.) Android (celkem 3), a (10.) Nokia (celkem 3).
Snad jste nebyli toto statistikou zcela zahlceni, jednou za rok se to (snad) snese. Do nového roku 2012 ještě jednou za blog NEWSPHILA přeji hodně zdraví a jen to nejlepší...


Jiří Neumann
vedoucí projekt NEWSPHILA
PRESSFIL Plzeň s.r.o.

Žádné komentáře:

Okomentovat