Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/01/05

ČESKO - O poštovní autobusové dopravě

Většina sběratelů známek ani netuší, že poštovní správa - nejprve rakousko-uherská, později československá - v letech 1908 až 1932 provozovala i státní autobusovou dopravu. S tímto faktem jsou seznámeni možná někteří poštovní historici, ale souborné či souhrnné dílo na toto téma v odborné literatuře doposud chybělo.

Je proto dobrou zprávou, že litoměřická firma ing. Luděk Čada - vydavatelství dopravní literatury se tuto mezeru rozhodla zaplnit v rámci vydávané edice "Dějiny státní autobusové dopravy". První díl - z pera zkušeného autora ing. Petra Hoffmana - pod názvem "Poštovní autobusy 1908-1914" (c.k. státní autobusová doprava) byl vydán v roce 2010. 


Kniha s bohatým obrazovým (převážně fotografickým) doprovodem, vyšla ve spolupráci s pražským Poštovním muzeem, a na 256 stranách velkého formátu (297 x 230 mm) přináší podrobné a dosud nepublikované údaje o skromných počátcích, nadějném rozvoji a nečekaném konci všech systémů státní poštovní (linkové) autobusové dopravy na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska (horních Uher) před I. světovou válkou, kdy tyto země byly součástí rakousko-uherské monarchie.


Úvod knihy se věnuje počátkům autobusové dopravy v Evropě a především v Rakousko-Uhersku. Jednotlivé kapitoly mimo jiné obsahují kompletní přehled všech státních autobusových linek na našem území před první světovou válkou i s daty jejich otevření, úplný seznam autobusů státní poštovní  autodopravy v českých zemích a parametry jednotlivých typů používaných vozidel. Přinášejí i podrobné údaje o řízení, organizaci, personálu a materiálním zabezpečení provozu, ale také o jízdních řádech a tarifech státní autobusové dopravy. Samostatná obsáhlá kapitola se zabývá nestátní (městskou a soukromou) autobusovou dopravou od jejích počátků v českých zemích až do roku 1914. 


Další kapitoly jsou věnovány zániku autobusové dopravy po vyhlášení mobilizace a vypuknutí I. světové války z důvodu rekvírování vozidel pro potřeby c. a k. vojska, nerealizovaným linkám, a také poznávacím značkám autobusů v Rakousko-Uhersku. Publikace je (kromě množství unikátních fotografií) doplněna řadou reprodukcí dobového tisku, reklam, jízdních řádů, jízdenek, předpisů, úřední korespondence, stížností na státní autobusovou dopravu, protokolů z nehod autobusů a ukázkami z podrobných hlášení o dosažených výkonech, spotřebě paliva, tržbách a nákladech autobusových linek. Nechybí ani podrobná chronologie dějin autobusové dopravy.

Poštovní autobusy 1908-1914 (Dějiny státní autobusové dopravy I.)vázaná kniha, laminovaná obálka, formát 230 x 297 mm, 256 stran, 170 fotografií, 150 reprodukcí dobových písemností, výkresů a tiskovin. Litoměřice 2010, I. vydání, ISBN 978-80-86765-17-4, cena je 980,00 CZK. Knihu je možno objednat u vydavatelství na e-mailové adrese: ludek.cada@tiscali.cz (telefon +420 416 744 052), nebo přímo u autora: autobusy.hoffman@gmail.com (telefon +420 602 684 516).Se starým rakousko-uherským mocnářstvím se zde rozloučíme poštovní známkou Bosny a Herzegoviny (jejímž autorem je Koloman Moser) z proslulé krajinářské série z roku 1906 (s vyobrazeným automobilem). A pozvolna přejdeme do období první Československé republiky (s pohledem na Poštovní autobus Walter PN z roku 1931).


Pro letošní rok - 2012 - je v rámci vydávané edice "Dějiny státní autobusové dopravy" připravován k vydání - opět z pera autora ing. Petra Hoffmana - druhý díl pod názvem "Poštovní autobusy 1919-1932" (vznik, rozvoj a zánik československé státní poštovní autobusové dopravy).


Podrobnější recenzi druhého dílu pro Vás připravíme po jeho vydání na stránkách našeho blogu NEWSPHILA. Na závěr nezbývá nic jiného než se rozloučit pohledem na ceduli zastávky poštovních autobusů ze sbírek Poštovního muzea Praha (sbírkový fond: Poštovní štíty) s vyobrazením poštovního autobusu značky PRAGA.


 

Žádné komentáře:

Okomentovat