Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2011/04/03

Razítka v březnu

Měsíc březen přinesl sběratelům pět nových příležitostných razítek. Tím prvním bylo razítko do jisté míry již tradiční. Na přepážce číslo 17 pošty "110 00 Praha 1" bylo od 1. do 18. března používáno u příležitosti vyhlášení ankety razítko s textem "Nejkrásnější česká poštovní známka roku 2010" a s vyobrazeným postilionem. 


Dalším razítkem - tentokrát denním příležitostným s obrazovou částí - které je používáno na stejném místě, tedy u přepážky číslo 17 pošty "110 00 Praha 1" od 1. března 2011, je razítko s vyobrazením stylizované ocelové destičky s rydlem a vyrytým nápisem "Známková tvorba". Určitou zajímavostí je, že razítko zatím nemá definované ukončení jeho používání, tudíž je velmi pravděpodobné, že bude - stejně jako razítka obdobného charakteru - používáno na příslušné poště několik let.


Třetím razítkem je opět razítko tradiční - s textem "Velikonoční pošta" a s vyobrazenou kraslicí k příležitosti velikonočních svátků bylo na poště "358 01 Kraslice" používáno ve dnech 23. až 29. března 2011. Autorem podařeného návrhu byl pan Miloslav Bláha.


Čtvrté razítko, které je používáno na přelomu března (od 28.) a dubna (do 4.) na přepážce číslo 17 pošty "110 00 Praha 1" je příležitostné s textem "50, 1961/2011 OECD" a s vyobrazeným logem OECD (Organization for Economic Cooperation and Development - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) u příležitosti 50. výročí založení této organizace. 


Posledním - pátým - a opět přelomovým, je ruční příležitostné razítko používané od 28. března do 8. dubna 2011 na poště "330 11 Třemošná" s textem "Václav Brožík" a s vyobrazenou větvičkou Střemchy obecné - znakem města, k příležitosti výročí narození malíře (5. března 1851) a "křtu" příležitostné poštovní dopisnice vydané rovněž k této události.


Žádné komentáře:

Okomentovat