Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2017/01/29

ČESKO - O námětech krajských znaků (01) Hlavní město Praha

V loňském roce vydal zapsaný spolek NEWSPHILA sadu čtrnácti příležitostných poštovních dopisnic s motivy krajů České republiky. Každá z nich obsahovala v rámci motivu na levé straně kromě dominantní obrazové části i dva symboly příslušného kraje – v horní části vlajku, pod ní znak.

Samostatnou dopisnici (01) Hlavní město Praha lze objednat na odkazu
Sadu čtrnácti dopisnic "Kraje České republiky" lze objednat na odkazu


Vzhledem k tomu, že pro většinu lidí, kteří se se znakem nebo krajským praporem setkají, je hodně obrazových symbolů nejasných, či se o nich mohou jen dohadovat, je na následujících řádcích podáno jejich vysvětlení, a pro námětové sběratele i možná mnoho tipů na doplnění svých sbírek.


Hlavní město Praha


Námětem obrazového motivu příležitostné poštovní dopisnice (ve tvaru štítu) je fotografie pražského panoramatu ohraničeného v popředí Malou Stranou, řekou Vltavou s Karlovým mostem a v pozadí Starým Městem.


Znak. Uprostřed znaku je červený štít, v jehož dolní polovině je zlatá hradební zeď z kvádrového zdiva se stříbrným cimbuřím a otevřenou branou s vytaženou zlatou mříží. Z brány vystupuje stříbrné ozbrojené rámě držící stříbrný meč, jež Staré Město získalo do svého znaku po úspěšné obraně Karlova mostu před švédským vojskem za třicetileté války. V horní části štítu jsou tři zlaté věže s okny a jsou zakončeny zlatým cimbuřím a střechami s makovicemi. Tento štít lze používat i samostatně jako tzv. malý znak hlavního města Prahy.
Na štítě tzv. nového znaku stojí tři přilby se zlatými korunami, prostřední nese dvouocasého stříbrného lva se zlatou korunou. Každá z krajních přileb nese 12 praporců erbovních měst nebo městských částí, které mají historický praporec. Heraldicky napravo zkraje do středu to jsou: Nové Město, Hradčany, Vyšehrad, Libeň, Bubeneč, Košíře, Smíchov, Vršovice, Žižkov, Uhříněvěs, Horní Počernice a Zbraslav. Heraldicky nalevo z kraje do středu jsou: Staré Město, Malá Strana, Josefov, Holešovice-Bubny, Břevnov, Karlín, Nusle, Královské Vinohrady, Vysočany, Modřany, Radotín, Dubeč. Štít drží z každé strany stříbrní dvouocasí čeští lvi se zlatými korunami stojící na zlatých lipových ratolestech. Na nich je zavěšena červená stuha se zlatým nápisem PRAGA CAPUT REI PUBLICAE.


Prapor. Vlajka nese barvy odvozené ze znaku hlavního města Prahy. Je rozdělena do dvou podélných pruhů, horního žlutého a dolního červeného. Při svislém umístění vlajky musí být žlutý pruh umístěn vždy vlevo z čelního pohledu.


Znak hlavního města Prahy se objevil na československých poštovních známkách v roce 1968 v rámci emise "Znaky československých měst". Tehdy s pěticípou hvězdou (na místě dnešní koruny) a se znakem Slovenska na prsou lva. Známka nominální hodnoty 1 Kčs (katalogové označení CS 1718) byla vydána dne 21. října 1968 v nákladu 2.460.000 kusů, v přepážkových listech po deseti známkách (tedy 246.000 kusů PL).

Zdroje fotografií a obrázků: digitální archiv NEWSPHILA, wikipedie, filaso.

Žádné komentáře:

Okomentovat