Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2017/01/08

ČESKO - O květnové emisi "Pražský hrad"


Jak jsme již na stránkách našeho blogu v závěru loňského roku informovali v rámci Emisního plánu poštovních známek České republiky je na středu dne 17. května 2017 naplánováno vydání pravidelné emise "Pražský hrad". Námětem emise je obraz malíře Paula Veronese (1528-1588) "Svatá Kateřina s andělem".

Známka se stejným námětem byla poprvé vydána v Československu v rámci emise "Pražský hrad" v roce 1988 s nominální hodnotou 3,00 Kčs (katalogové označení: 2867) dne 28. září, v přepážkovém listě (PL), který obsahoval šest známek.


Určitou zajímavostí letošní emise bude její provedení. Bude vydána jako dvě "stejné" poštovní známky nominální hodnoty 32,00 CZK, přičemž "první" bude tištěná ocelotiskem z plochy (stroj Waite) pouze v černé barvě, "druhá" bude doplněna - "vybarvena" - o další čtyři otisky desek pro jednotlivé barvy. 


Vlastní uspořádání soutisku na přepážkovém listu (PL) je patrné z vyobrazení, uprostřed je zoubkovaný kupon s faksimile malířova podpisu.

V emisním plánu známek České republiky se jedná pouze o dvě poštovní známky nominální hodnoty 32,00 CZK, tedy dohromady 64,00 CZK. Co to ale bude znamenat pro specializovaného sběratele našich poštovních známek?

01. Základní známky - 2 x 32,00 CZK
02. Soutisky známek - 2 x 64,00 CZK (A+B, B+A)
03. Známky s kupony - 2 x 64,00 CZK (kupon dolní, kupon horní)
04. Přepážkový list - 4 x 32,00 CZK
05. Obálka prvního dne vydání (FDC) - 2 x (16,00 + 32,00 CZK)
06. List s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní list (NL) - 2 x (2,00 + 32,00 CZK)

Celková cena pro specializovaného sběratele bude u této emise činit 612,00 CZK.

Žádné komentáře:

Okomentovat