Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2017/01/24

ČESKO - (CZ 0579 PL b) Mimořádný objev po osmi letech!

V lednu tohoto roku nám bylo předloženo několik přepážkových listů (PL) emise "Umění na poštovních známkách" z roku 2008, u kterých byl použit odlišný typ perforačního rámce. Následně byl zpracován posudek, ze kterého dále uveřejňujeme...


Popis materiálu:

Předmětem nabídky je přepážkový list (PL) emise "Umělecká díla na známkách 2008", která byla vydána Českou poštou dne 5. listopadu 2008. Katalogové číslo známky nominální hodnoty 26,00 CZK je CZ 0579.

Námětem poštovní známky (známek) je obraz za sbírek Národní galerie v Praze „Podzimní cesta“ (z roku 1918) malíře Otakara Nejedlého (1883-1957), doplněný názvem státu, a nominální hodnotou. Známky byly tištěny v Tiskárně poštovních cenin Praha a.s., a to tiskovou technikou ocelotisku z plochy.

Přepážkový list (PL) obsahuje celkem 4 kusy známek, přičemž oproti standardnímu provedení byl použitý jiný typ perforačního rámce, a tak mezi horní a spodní řadou známek nejsou perforované kupony. Katalogové označení tohoto materiálu je CZ 0579 PL b

Materiál je ve špičkové kvalitě (**).


Vznik materiálu:

Ve druhé polovině roku 2008 realizovala akciová společnost Tiskárna poštovních cenin Praha dvě podobné zakázky s motivy umění na poštovních známkách – první pro poštovní správu Slovenské republiky, druhou pro poštovní správu České republiky.

Emise „Umenie 2008“ Slovenské republiky (vydaná dne 27. listopadu 2008) obsahovala dvě známky nominálních hodnot „T2 1000g“ (katalogové označení SK 0434) s vyobrazením ilustrace z knihy „Sedemfarebný kvietok“ (z roku 1975) malíře Jozefa Baláže (1923-2006), a „T1 1000g“ (katalogové označení SK 0435) s obrazem „Dievča v bielom s továrenskými komínami a kvetmi“ (z roku 1932) malíře Zoltána Palugyaye (1898-1935).
Pro tyto dvě známky byl standardně použitý perforační rámec, který obsahoval střední část přepážkového listu bez perforace (bez „kupónů“). Zcela výjimečně se vyskytují přepážkové listy známky SK 0435 (Palugyay), kde byl použitý odlišný typ perforačního rámce (se střední perforovanou částí, dvěma „kupony“).

Emise „Umění 2008“ České republiky (vydaná dne 5. listopadu 2008) obsahovala aršík (nominální hodnoty 30,00 CZK) a dvě známky nominálních hodnot 23,00 CZK (katalogové označení CZ 0578) s obrazem „Vltava u Klecan“ (po roce 1885) malířky Zdenky Braunerové (1858-1934), a 26,00 CZK (katalogové označení CZ 0579) s obrazem „Podzimní cesta“ (z roku 1918) malíře Otakara Nejedlého (1883-1957).
Pro tyto dvě známky byl standardně použitý perforační rámec, který obsahoval střední část přepážkového listu perforovanou, se dvěma nepotištěnými „kupony“. V roce 2009 byl ohlášen nález přepážkových listů známky CZ 0578 (Braunerová), kde byl použit odlišný typ perforačního rámce (se střední částí přepážkového listu bez perforace, bez „kuponů“).Do současné doby byla hodnota CZ 0579 (Nejedlý) známa pouze ve standardním provedení – tj. přepážkový list s perforovanou střední částí (dvěma „kupony“).


Na základě předloženého materiálu, lze konstatovat, že při dokončovacích pracích na finální výrobě poštovních známek (pro obě poštovní správy) – při provádění zoubkování – byly současně používány dva odlišné perforační rámce

Omylem zaměstnance – obsluhy perforačního stroje – bylo zaměněno perforační zařízení jak pro známky České republiky, tak i Slovenské republiky. Vzhledem k charakteru výstupní kontroly poštovních cenin, lze konstatovat, že nebylo v jejích možnostech tuto „vadu“ objevit a zjistit.

Při výstupní kontrole z tiskárny jsou kontrolovány sto kusové balíčky – co do soutisku barev a provedeného zoubkování, ale vzhledem ke způsobu jejich balení (papírová páska prochází právě přes prostor mezi horní a dolní řadou známek, tedy přes prostor „kuponů“) odlišné varianty pro jednotlivé poštovní správy nebylo možno rozpoznat. Tyto jsou následně baleny do dalšího obalu (obvykle po deseti kusech, tj. 1.000 kusů přepážkových listů), a následně předány příslušné poštovní správě. Z výše uvedeného lze jednoznačně konstatovat, že se jedná o nahodilost ve výrobním procesu tisku poštovních cenin, a že při jejím vzniku se nejednalo o možnou spekulaci či ovlivnění „filatelistickými“ motivy.


Hodnocení materiálu: 

Jedná se o zcela mimořádnou výrobní vadu při finálních prací výroby českých poštovních známek. V případě známky hodnoty 26,00 CZK (Nejedlý) je tato nabízena vůbec poprvé. 

V literatuře (odborné Zpravodaje, filatelistické časopisy, katalogy známek České republiky) byla tato výrobní vada – u známky hodnoty 23,00 CZK (Braunerová) popsána nedlouho po vydání této emise (již v roce 2009) a tudíž je mezi sběratelskou veřejností – specializovanými i běžnými sběrateli známek České republiky – velmi dobře známa. 
Materiály s touto výrobní vadou byly průběžně nabízeny (a následně prodány) i v rámci aukcí poštovních známek pořádaných renomovanými společnostmi v České republice. Od roku 2009/2010 byla tato hodnota, resp. přepážkový list (CZ 0578 PL b) nabízena v aukcích při dosažení aukční ceny v rozmezí 13.872,0019.058,00 CZK, katalog POFIS 2015 cenu udává částkou 14.000,00 CZK, katalog PĚNKAVA 2016 částkou 19.000,00 CZK. Dle našeho odhadu bylo těchto listů zjištěno několik set kusů (cca 500, tj. pět balíčků). 

Vzhledem k tomu, že do současnosti (tj. leden 2017) – tedy po dobu více než osmi let – nebyl u známky hodnoty 26,00 CZK (Nejedlý), resp. u přepážkového listu (CZ 0579 PL b), zjištěn použitý odlišný perforační rámec lze usuzovat na naprosto ojedinělý výskyt (cca do 100 kusů, tedy do jednoho balíčku). Vzácnost oproti předchozí variantě, lze vyjádřit pomocí poměru hodnotou „1 : 5“. 


Cena materiálu: 

Přepážkový list hodnoty 26,00 CZK (bez perforované střední části) s výrobní vadou (CZ 0579 PL b) je nabízen za částku 24.850,00 CZK (tj. 920,00 EUR), při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 27,00 CZK / EUR. 


Uvažovaný tržní potenciál: 

Vzhledem k popularitě této výrobní vady – zejména u první známky emise hodnoty 23,00 CZK (Braunerová) – a velmi malému počtu dochovaných archů s tímto odlišným druhem perforačního rámce je možno uvažovat (například při prodeji formou aukce, s přihlédnutím k dosaženým aukčním i přímým prodejům od roku 2010, a katalogovým záznamům přepážkových listů známky „Braunerová“) vzhledem k poměru vzácnosti o tržní ceně cca 82.350,00 CZK (tj. cca 3.050,00 EUR). 

Výpočet ceny vychází z poměru „1 : 5“ při porovnání četnosti obou variant, dále z průměrné aukční ceny (16.465,00 CZK) dosažené při prodejích přepážkových listů (PL) s odlišným perforačním rámcem „Braunerová“ v aukcích PROFIL a Burda Auction, a dále z průměrné katalogové ceny (16.500,00 CZK) stejného materiálu oceněného v katalozích známek České republiky POFIS 2015 a PĚNKAVA 2016. 

Zde je nutno dále podotknout, že tato odhadovaná tržní cena bude do budoucna – vzhledem k limitovanému počtu materiálů s touto výrobní vadou – průběžně narůstat. I případnou koupi tohoto materiálu (nikoliv sběratelsky motivovanou) jako investici, lze vzhledem k jeho jedinečnosti a známosti jednoznačně doporučit. 


V Plzni, 23. ledna 2017 Jiří Neumann 
předseda zapsaného spolku 
pro rozvoj filatelie 
NEWSPHILA z.s. Dále byla zveřejněna informace o katalogovém zápisu u přepážkových listů (PL) emise "Umění" z roku 2008, která je (pro rok 2017) následovná:

CZ 0578 PL a   ( 92,00)    (4x 23,00 + 2 K)           120,00      100,00
CZ 0578 PL b   ( 92,00)    (4x 23,00)                16.500,00           -,-

CZ 0579 PL a   (104,00)   (4x 26,00 + 2 K)           140,00      120,00
CZ 0579 PL b   (104,00)   (4x 26,00)               49.000,00           -,-________________________________

V případě zájmu našich čtenářů - sběratelů poštovních známek České republiky - je prostřednictvím našeho e-shopu nabízeno několik tiskových listů (za výše deklarovanou cenu 24.850,00 CZK), a to na odkazu
zde.


Žádné komentáře:

Okomentovat