Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2017/01/17

ČESKO - Nové poštovní známky (CZ 0913) "Tradice české známkové tvorby"

První letošní emise poštovních známek České republiky vyjde s tradičním názvem "Tradice české známkové tvorby" a v tradiční den - 20. ledna, který připadá na pátek. Emisi tvoří známka věnovaná grafikovi Oldřichovi Pošmurnému (1942-2010). 


Příležitostná poštovní známka (rozměru 23 x 40 mm) nominální hodnoty 16,00 CZK (tarif za standardní dopis do hmotnosti 50 gramů zaslaný v tuzemsku) je tištěna rotačním ocelotiskem kombinovaným s hlubotiskem (přepážkové listy obsahují 30 kusů známek), katalogové označení je 0913.  Autorem výtvarného návrhu je pan Zdeněk Netopil, autorem rytiny pan Jaroslav Tvrdoň.


Současně s archovým vydáním (PA) jsou vydány i známkové sešitky (ZS), které obsahují vždy osm známek a čtyři známkové kupony (K). Rozmístění známek a kuponů je patrné z následujícího vyobrazení.Celková nominální hodnota známkového sešitku (ZS) je 128,00 CZK (8x 16,00 CZK), katalogové označení je 0913 ZS. Známkový sešitek vychází v nákladu 17.000 kusů.


Standardně je vydávána i jedna obálka prvního dne vydání (FDC), její katalogové označení je 0913 FDC. Je tištěna na stroji WAITE, autorem grafického návrhu je pan Zdeněk Netopil, autorem rytiny pan Jaroslav Tvrdoň.


Razítko prvního dne vydání je tvořeno kompozicí provázaných písmen "O" a "P" (jako iniciálů), doplněných textem "PRAHA" a datem vydání "20.1.2017".


Obrazový motiv obálky prvního dne vydání je tvořen typografickým vložením iniciál mezi ostatní písmena abecedy a doplněním o písmena "FDC". Obálka prvního dne vydání je vydávána v celkovém počtu 3.400 kusů, její cena v den vydání je 32,00 CZK.


Posledním sběratelským materiálem vydávaným státním podnikem České pošta k této emisi je list s nalepenou poštovní známkou (tzv. nálepní list), orazítkovanou razítkem prvního dne vydání. Nálepní list (NL) je v levém dolním rohu označen rokem vydání "2017", v pravém číslicí "1" (pořadovým číslem emise), katalogové označení je 0913 NL, cena v den vydání je 18,00 CZK.

Žádné komentáře:

Okomentovat