Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2016/05/14

ČESKO - Karel IV. a Lucemburkové na příležitostných poštovních dopisnicích

Dnes - v sobotu 14. května 2016 - si připomínáme 700. výročí narození krále a císaře Karla IV. (1316-1378). Rodu Lucemburků - ať již významným osobnostem tohoto rodu, či významným souvisejícím událostem - se při vydávání příležitostných poštovních dopisnic náš spolek věnuje dlouhodobě.


Pojďme si tedy připomenout lucemburský rod v souvislostech na dopisnicích vydávaných od roku 2011 s natištěnou poštovní známkou vzoru "Poštovní trubka" nominální hodnoty "A" (nyní, v době psaní tohoto článku ekvivalent 16,00 CZK, tedy tuzemskému poštovnému).

Dědečka Karla IV. - římského císaře Jindřicha VII. Lucemburského - připomíná dopisnice vydaná v roce 2013 u příležitosti 700. výročí úmrtí tohoto "prvního" Lucemburka, který svůj rod ozdobil přídomkem "císařský".


Karlovy rodiče - českou princeznu Elišku Přemyslovnu a jejího manžela, syna římského krále, Jana Lucemburského připomíná dopisnice vydaná v roce 2011 k výročí královské korunovace, ke které došlo v Praze dne 7. února 1311.


Dalšího z lucemburského rodu připomíná Zbraslavská kronika takto: "Léta Páně 1315 dne 21. května v prvou hodinu se narodila panu Janovi, králi českému, hraběti lucemburskému, druhá dcera, Jitka, a při jejím narození se lid znepokojil proto, že se čekalo narození syna. Uvažujíc to matka této dívky, paní královna Eliška, takto přede mnou pravila: "protože takřka nikdo nemá rád toto dítě, proto je musím já mít ráda tím vřeleji..." ".
Zbraslavská kronika a její tvůrce Petr Žitavský je námětem dopisnice vydané v roce 2013 u příležitosti 675. výročí dokončení tohoto díla. V obrazové části je zobrazeno i místo jejího vzniku, Zbraslavský klášter, kde 1. října roku 1330 spočinula tělesná schránka české královny a lucemburské hraběnky Elišky Přemyslovny.  


Ale zpět k lucemburskému rodu. Druhorozenou dceru Jitku Lucemburskou (zvanou též Guta či Bonna), starší sestru Karla IV., normandskou vévodkyni, a též pramáti francouzského královského rodu Valois, jak bývá někdy nazývána, připomíná dopisnice vydaná v loňském roce k připomenutí 700. výročí jejího narození.


Lucemburský rok (2016) a osobu Karla IV. připomíná dopisnice vydaná v závěru minulého měsíce. Zobrazená socha krále a císaře na Křížovnickém náměstí v Praze byla doplněna citací z kroniky "Vita Caroli" sepsané samotným panovníkem: "Urodí pak ten jistý Jan, král český, s Elškú kralovú mě prvorozeného syna svého, jménem Václava, léta božieho narozenie tisícieho třístého šestnáctého, čtrnáctý den máje, první hodinu v Praze."


První Karlovou manželkou byla Blanka z Valois, dopisnice byla vydána jako druhá v pořadí v rámci emise k Lucemburskému roku 2016.


Druhou Karlovou manželkou byla Anna Falcká, dopisnice byla vydána jako třetí v pořadí v rámci emise k Lucemburskému roku 2016.


Třetí Karlovou manželkou byla Anna Svídnická, dopisnice byla vydána jako čtvrtá v pořadí v rámci emise k Lucemburskému roku 2016.


Dne 26. února 1361 se královským manželům v Norimberku narodil syn Václav, pozdější český král Václav IV. (1361-1419). Příležitostná poštovní dopisnice k 650. výročí narození byla vydána v roce 2011.


Čtvrtou Karlovou manželkou byla Alžběta Pomořanská, dopisnice byla vydána jako pátá v pořadí v rámci emise k Lucemburskému roku 2016.


Dne 14. února 1368 se královským manželům v Norimberku narodil syn Zikmund, pozdější český král a poslední lucemburský římský císař. Příležitostná poštovní dopisnice, kde je zobrazen král Zikmund, byla vydána k 600. výročí zahájení sněmu v Kostnici v roce 2014.


Král a císař Karel IV. je společně se svými manželkami pohřben v královské hrobce v chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Příležitostná dopisnice s průčelím katedrály byla vydána v rámci propagace Noci kostelů 2015, která byla věnována Arcidiecézi pražské.


Blízkým Karlovým spolupracovníkem a snad i přítelem, byl Arnošt z Pardubic (arcibiskup a metropolita český), jehož podoba je zachycena v triforiu katedrály svatého Víta. 


Za doby Karla IV. bylo realizováno několik významných hradů na území dnešní České republiky. Tři z nich připomíná příležitostná poštovní dopisnice vydaná v roce 2015 k Mezinárodnímu dni památek a historických sídel (s podtitulem "Brány památek dokořán"). Prvním je hrad Karlštejn (1348), druhým Kašperk (1356), třetím Radyně (1361).


V kapli svatého Kříže na hradě Karlštejn je na jednom deskovém obraze mistra Theodorika zobrazen Karlův předchůdce - císař Karel I. Veliký. Dopisnice s tímto tématem byla vydána k výročí tisícího dvoustého výročí úmrtí tohoto císaře.


V roce 2011 byla vydána příležitostná dopisnice k 600. výročí úmrtí římského krále Jošta Lucemburského, který byl synem Jana Jindřicha, mladšího bratra Karla IV.


Tyto, i další příležitostné poštovní dopisnice je možno zakoupit prostřednictvím našeho e-shopu na odkazu zde. Cena dopisnic je od 1. května 2016 stanovena na částku 62,00 CZK za kus.Žádné komentáře:

Okomentovat