Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2016/05/06

ČESKO - Chybotisk aršíku "Karel IV"

Jak je mediálně známo, titulky prodávají. Výraz "chybotisk" není v této souvislosti úplně přesný. O žádný chybný tisk nejde, naopak celý náklad aršíků (dle údajů státního podniku Česká pošta) v počtu 50.000 kusů byl vytištěn správně. Ale vezměme to popořádku...

Včera ve čtvrtek 5. května se na stránkách státního podniku Česká pošta objevilo toto prohlášení pana tiskového mluvčího "Informace ke známce Karel IV.":

Informace ke známce Karel IV.

Na příležitostném aršíku s portrétem Karla IV. došlo k záměně dvou písmen v jednom z uvedených latinských nápisů. Namísto správného „KAROLUS QUARTUS“ je uvedeno „KAROLUS QUATRUS“. Aršík byl z tohoto důvodu stažen z prodeje a Česká pošta zajišťuje vytištění správné verze, kterou bude možné zakoupit v nejbližší době. Termín zahájení prodeje bude zveřejněn na webových stránkách České pošty. Zákazníci, kteří si už aršík se zaměněnými písmeny zakoupili, o své peníze nepřijdou, známka je i nadále platná.
Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.
vitik.matyas@cpost.cz

Tedy v den vydání (ve středu 4. května 2016) státní podnik Česká pošta vydal příležitostný poštovní aršík v chybným popisem - "pořadovým číslem" císaře Karla IV. ("KAROLUS QUATRUS").


Detail nápisu "KAROLUS QUATRUS" umístěného v levé spodní části aršíku, pod Malostranskou mostní věží Karlova mostu.


Filatelistický důsledek prohlášení pana tiskového mluvčího je jasný, tento aršík bude označen jako 0885 Aa (to malé "a" značí první variantu s chybným názvem).


Lze předpokládat, že aršík se správným názvem "KAROLUS QUARTUS" bude vydán v nejbližší době - ideálně do soboty 14. května 2016, na kterou připadá datum narození krále a císaře.


Detail správně napsaného nápisu "KAROLUS QUARTUS" umístěného v levé spodní části aršíku, pod Malostranskou mostní věží Karlova mostu.


Toto druhé vydání aršíku bude označeno jako 0885 Ab (to malé "b" značí druhou variantu se správným názvem).

V případě, že při tisku druhého vydání dojde ke změně barev (byť nepatrné, ale okem rozeznatelné), obdrží i samostatná známka (a oba kupony) z aršíku rovněž dvě varianty označení 0885 a (první vydání) a 0885 b (druhé vydání).A nyní k vlastnímu vzniku chybného nápisu. Pro doložení následujících tvrzení slouží jako podklad vystavené materiály Oddělení známkové tvorby státního podniku Česká pošta na výstavě pořádané v rámci emisního dne - ve středu 5. května 2016 - v odpoledních hodinách v prostoru prvního patra hlavní pošty "110 00 PRAHA 1" v Jindřišské ulici v Praze. Prvotní fotografie vytvořil pan Ing. Tomáš Chudoba a byly zveřejněny na webových stránkách Klubu filatelistů 00-15 (sběratelů specializovaných oborů) dne 5. května 2016 - odkaz zde.

Pro přípravu tisku (a zhotovení rytiny) předmětného aršíku sloužil odsouhlasený grafický návrh, který byl dodán v několikanásobném zvětšení.


Detail grafického návrhu v spodním levém rohu dokládá, že nápis "KAROLUS QUARTUSje uveden ve správném znění.


K vzniku chybného číselného označení císaře "KAROLUS QUATRUSdošlo při zhotovení rytiny panem Milošem Ondráčkem. Rytina byla rovněž v rámci výstavy prezentována.


Detail nápisu "KAROLUS QUATRUS" z rytiny aršíku (rytina je vždy prováděna v zrcadlovém provedení).


Z této rytiny byly v rámci tiskové přípravy provedeny zkoušky tisku (tiskové nátisky), chybný nápis však unikl pozornosti.


Detail tiskového nátisku rytiny s chybným nápisem. Tento zhotovený nátisk je v podstatě první možností, jak zjistit chybu při provedení rytiny.


Poslední možností, jak zjistit vady tisku, vady rytiny, výrobní vady a podobně, je takzvaný schvalovací otisk. Ten se provede v rámci definitivní přípravy tisku a po podpisu všech zúčastněných (autor grafického návrhu, rytec, zástupce tiskárny a zástupce oddělení známkové tvorby státního podniku Česká pošta, případně dalších) je možno započít vlastním s tiskem. 


Detail podpisů zúčastněných. I zde si nikdo chybného nápisu "KAROLUS QUATRUS" nepovšiml. A tak byl následně vytištěn celý náklad těchto aršíků...Zatím byl náklad (s výjimkou již prodaných kusů) stažen z prodeje. Bude velmi zajímavé sledovat, jak se k celému případu postaví vedení státního podniku Česká pošta a jaký bude další osud již vytištěných aršíků...   

1 komentář:

  1. Objevte eToro, největší sociální investiční síť na světě, kde 1,000,000y klientů vydělávají kopírováním obchodních rozhodnutí našich nejlepších obchodníků.

    Kolektivní rozum Obchodníci, kteří využívají eToro's CopyTrader™, mají o 60 % větší šance na výhru

    Otevřené obchody na eToro - 227,651,647

    OdpovědětVymazat