Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/09/25

ČESKOSLOVENSKO - Kontrolní otisky reklamních razítek z 40. a 50. let

Československá poštovní správa od osvobození v roce 1945 začala opět - stejně jako v období první a druhé předválečné republiky - používat v rámci reklamy a propagace štočky do razících (orážecích) strojů, takzvaných "rotoražečů".


Do těchto strojů, které znehodnocovaly vylepené známky na listovních zásilkách otiskem vlnovek musel být vyroben nový korpus, který nahradil dvě vlnovková pole reklamním či propagačním sdělením. To mohlo být naprosto stejně, či odlišné, vždy se v případě rotoražečů jednalo o dvě pole. Denní razítka (vždy dvě) zůstávala původní.


Při odevzdání korpusů v rytecké dílně hospodářské ústředny pošt příslušným rytcem musel být proveden kontrolní nátisk (otisk), který sloužil jako podklad pro odevzdání rytecké práce v řádné kvalitě a pozdější výplatě mzdy. Proto v těchto otiscích "chybí" denní razítka pošt, které tyto štočky používaly. Obvykle se takto zhotovilo od tří do pěti zkušebních otisků. 


Po odeslání štočků z hospodářské ústředny pošt na příslušnou poštu, prováděla další kontrolní otisk samotná pošta, po namontování příslušného štočku do stroje. Tyto otisky se nacházejí buď na lístcích papíru či obálkách, někdy i s nalepenou známkou.


Od dnešního dne jsou v E-shopu NEWSPHILA k dispozici čtyři rytecké nátisky z přelomu konce čtyřicátých a počátku padesátých let minulého století. První z nich s populární mandelinkou bramborovou, zbývající s motivy ovoce a souvisejících produktů či služeb. 
V případě zájmu o některou z popisovaných položek stačí odkliknout na příslušný obrázek. Vzhledem k ojedinělosti jsou všechny popisované materiály k dispozici v jediném kuse.

Žádné komentáře:

Okomentovat