Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/04/07

ČESKO, SLOVENSKO, VATIKÁN - Sv. Cyril a Metoděj

O připravovaném společném vydání poštovních známek (aršíků) poštovních správ České republiky, Slovenské republiky a Státu Vatikán k "1150. výročí příchodu Sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu" jsme na našem blogu již psali. 


První článek pod názvem "SLOVENSKO - Připravuje se mincovní dopis" byl vydán dne 5. února 2013, druhý článek "SLOVENSKO - Sv. Cyril a Metoděj" vyšel 24. února 2013


Grafický návrh slovenské známky z aršíku jsme zveřejnili již ve druhé zprávě. Stejně jako ona, by měla být řešena známka česká. Obraz je přepisem nejstaršího vyobrazení sv. Cyrila a Metoděje z baziliky San Clemente, která se nachází na římském Lateránu. Na něm sv. Cyril a Metoděj klečí před Ježíšem Kristem s anděli.

Pohled do dvora baziliky San Clemente v Římě (foto: wikipedie)

Dnešní barokní fasáda z let 1713-1719 jakoby schovává před návštěvníky dávnou historii baziliky a nejenom jí. Historie tohoto místa začíná od domu římského patricie založeného ještě za republikánské éry a zničeného při velkém požáru Říma roku 64 našeho letopočtu, kolem roku 200 zde byla svatyně  kultu boha Mithry, od čtvrtého století zde vznikla jedna z nejstarších římských bazilik, ta byla kolem roku 1100 přestavěna do současné podoby.

Zachovalá svatyně kultu boha Mithry, pod dnešní bazilikou San Clemente na Lateránu (foto: wikipedie).

V jedné z bočních kaplí baziliky se nachází hrob sv. Cyrila (zemřel 14. února 869). V této kapli se také několikrát modlil papež Jan Pavel II. za Polsko a další slovanské země.

Pohled do interiéru baziliky San Clemente (foto: wikipedie).

Ale zpět k vlastní známce a aršíku. Známka je umístěna uprostřed jeho horní části, v levém a pravém okraji jsou umístěny postavy sv. Pavla a sv. Klementa. Pro spodní část byl vybrán obraz (freska) sv. Cyrila a Metoděje, kteří přináší tělo sv. Klementa do Říma.

Detail fresky z nejstarší části baziliky, se sv. Cyrilem a Metodějem, kteří přináší ostatky sv. Klimenta do Říma (foto: wikipedie).

Malá historická odbočka k této události - roku 860 byli oba bratři vysláni byzantským císařem Michaelem III. Methystem (840-867) na misijní a diplomatickou cestu do Chazarské říše ke Kaspickému moři. 

Solidus císaře Michaela III., císařem se stal ve dvou letech roku 842, vládu převzal až roku 856. Do této doby jako regentka vládla jeho matka Theodora II. (810-867), je zobrazena na druhé straně mince (foto: wikipedie).

Mapa Chazarské říše v době jejího největšího rozkvětu (pramen: wikipedie).

Během této cesty se jim povedlo nalézt ostatky svatého papeže Klimenta I. (též Klementa I. či Klementa Římského), čtvrtého papeže, který byl podle legendy vykázán císařem Trajanem  do vyhnanství na poloostrov Krym, kde byl posléze na jeho rozkaz v roce 100/101 našeho letopočtu vhozen do moře s uvázanou kotvou okolo krku. 

Smrt svatého Klementa, malba kolem roku 1480, neznámý autor (foto: wikipedie).

Nalezené ostatky posléze přinesli na Velkou Moravu a při své cestě do Říma je vzali jako dar papeži. Lze říci, že grafické řešení aršíku i historické souvislosti dají námětovým sběratelům poměrně hodně možností, jak aršík - či jen vlastní známku - využít v mnohdy netušených souvislostech.

Žádné komentáře:

Okomentovat