Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/04/25

ČESKO - Franz von Hruschka (1819-1888), 125. výročí úmrtí

Jméno Franz von Hruschka dnes asi nikomu mnoho neřekne, přesto by nemělo být zapomenuto. Proč? Protože včely a med zná každý, ale málokdo ví, že získávání medu bez vynálezu přístroje zvaného "medomet" by bylo značně složitější. A tak se konečně dostáváme ke jménu vynálezce...


A ještě malá odbočka k medometu. Tradovaná historka je, že k vynálezu pomohla neteř Franze von Hruschky někdy před rokem 1865. Cestou od úlů domů nesla plástve medu ve svém košíčku, kterým však trvale točila až do vlastní nehody - med z pláství vytekl. Zda von Hruschka neteři vyčinil či nikoli, to již historka nepraví, ale základ vynálezu využívajícího odstředivé síly byl na světě a roku 1865 i první medomet v použitelném stavu.
Vynálezce jej představil na XIV. schůzi německých a rakouských včelařů, která se konala v září roku 1865 v moravském Brně


První medomety byly dřevěné, později kovové. Jejich výhodou bylo, že umožňovaly použít plástve opakovaně. Před tím bývaly většinou zničeny - med se z nich lisoval, případně zdlouhavě vykapával, či dokonce vyžvýkával.


Ale zpět k osobě vynálezce. Franz von Hruschka se narodil v císařské Vídni 12. března roku 1819. Dětství prožíval ve Štýrském Hradci a v (Českých) Budějovicích. Se včelami a včelařením se poprvé setkal u svého dědečka v Bravanticích u Nového Jičína na Moravě.


Ve čtrnácti letech - roku 1833 - pod vlivem svého otce se připravuje na armádní kariéru. Před revolučním rokem 1848 nastupuje k námořnictvu v hodnosti poručíka. Zanedlouho však "zakotvuje" u pěchoty v Benátsku. Zde se seznamuje se svou budoucí ženou Antonií (rozenou Albrechtovou). Ta do manželství přinesla nezanedbatelné věno - palác v Benátkách (Brandolin - Rota) a statek ve městě Dolo, které leží nedaleko Benátek. Dále postupuje ve vojenské kariéře - roku 1857 se stává velitelem posádky v Legnagu (Benátsko). 

Mapa bývalého Lombadsko-benátského království, kolem roku 1855.

Právě vlastnictví statku v Dolo mu umožnilo se plně věnovat včelařství - zde měl na tři sta včelstev, zaměstnával včelmistra a budoval truhlářskou dílnu.

Palác Brandolin-Rota v Benátkách , pravý břeh kanálu Grande před mostem Rialto (dnes č. 1789), pramen: wikipedia.

Po připadnutí Benátska roku 1866 Italskému království se Hruschkovi i nadále dařilo, zlom přišel roku 1873 v podobě krachu na Vídeňské burze. Dluhy jej připravily o statek v Dolo, dům v Benátkách. Dožil v rezignaci a chudobě, umírá - stár 69 let - v Benátkách dne 8. května roku 1888. Alespoň pohřeb mu byl vypraven, jako bývalému posádkovému veliteli v.v., s vojenskými poctami. 

Město Dolo (Benátsko) v polovině XVIII. století, na obraze Giovanniho Antonia Canala (1697-1768), zvaného Canaletto

Měst Dolo si Franze von Hruschku připomnělo roku 1936 v podobě pamětní desky věnované doloskými včelaři. Dnes je deska umístěna na budově radnice.


Společnost PRESSFIL Plzeň s.r.o. dnešního dne - ve čtvrtek 25. dubna 2013 - vydává příležitostnou emisi (v pořadí XVI. v roce 2013) dvou kusů poštovních dopisnic České republiky vzoru "Poštovní trubka" (2011) pod názvem "Franz von Hruschka (1819-1888), vynálezce medometu, 125. výročí úmrtí".


Série dvou dopisnic s natištěnou poštovní známkou nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 10,00 CZK) je vydána v nákladu 1.000 kusů sérií. Od dne vydání je možno je zakoupit buď jednotlivě (á 50,00 CZK/kus), případně v sérii za cenu 100,00 CZK v e-shopu NEWSPHILA na odkazu zde.


Aktuální tiskový servis společnosti NEWSPHILA. V souvislosti s vydáváním příležitostných poštovních dopisnic s logem PRESSFIL v roce 2013 jsme na stránkách blogu NEWSPHILA zveřejnili následující texty:
03.01.2013
ČESKO - Nové příležitostné dopisnice
28.01.2013
ČESKO - Výročí obnovení Olomouckého biskupství
31.01.2013
ČESKO - Nová příležitostná poštovní dopisnice
14.02.2013
ČESKO - Dopisnice na čtvrtek...
26.02.2013
ČESKO - O výročí Olomouckého biskupství podruhé
28.02.2013
ČESKO - Nové příležitostné poštovní dopisnice
02.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL I./2013
04.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL II./2013
10.03.2013
ČESKO - Emisní plán dopisnic PRESSFIL III./2013
15.03.2013
ČESKO - Nové příležitostné poštovní dopisnice
26.03.2013
ČESKO (Zlatá Koruna) - Výročí kláštera
25.04.2013
ČESKO - Franz von Hruschka (1819-1888), 125. výročí úmrtí
26.04.2013
ČESKO - Alois Klar (1763-1833), 250. výročí narození
11.05.2013
ČESKO - Lokomotivy se znakem okřídleného šípu
18.05.2013
ČESKO - Příležitostná poštovní dopisnice Richard Wagner
03.07.2013
ČESKO - Ferdinand von Zeppelin (1838-1917), 175. výročí narození
14.07.2013
ČESKO - Miloš Václav Kratochvíl (1904-1988), 25. výročí úmrtí
13.08.2013
ČESKO - 700. výročí úmrtí římského císaře Jindřicha VII. Lucemburského
15.08.2013
ČESKO - Příležitostná poštovní dopisnice Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813)
20.08.2013
ČESKO - Dny evropského dědictví a příležitostná poštovní dopisnice
10.09.2013
ČESKO - Zářijové události roku 1938 na příležitostných poštovních dopisnicích!
10.10.2013
ČESKO - První říjnové vydání příležitostných poštovních dopisnic
24.10.2013
ČESKO - Poslední říjnové vydání příležitostných poštovních dopisnic
07.11.2013
ČESKO - První listopadové vydání příležitostných poštovních dopisnic
21.11.2013
ČESKO - Poslední listopadové vydání příležitostných poštovních dopisnic
05.12.2013
ČESKO - První prosincové vydání příležitostných poštovních dopisnic
19.12.2013
ČESKO - Poslední příležitostné poštovní dopisnice letošního roku

Žádné komentáře:

Okomentovat