Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/04/09

ČESKO (Praha) - Pozvánka na přednášku


Dnes - v úterý 9. dubna 2013 - pořádá Klub filatelistů 00-65 Apollofila od 17.00 hod. odbornou přednášku svého jarního cyklu. Bude se jednat o téma "100. výročí vydávání albánských známek (známková a celinová tvorba 1913-1916)“ a přednášejícím bude pan Ing. Jan Krátký. Přednáška se koná v sále Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1.

Princ Wilhelm Weid "Z milosti velmocí a vůle lidu Albánský kníže" a jeho žena Sofie přijíždí roku 1914 do Albánie (foto: wikipedie). 

Na vznik samostatného albánského státu měla rozhodující vliv První Balkánská válka, která trvala od 26. září 1912 do 30. května 1913. Podrobněji o tomto konfliktu jsme na stránkách našeho blogu informovali v článku "100. výročí zahájení balkánské války" dne 6. října 2012.


K tomuto výročí byla vydána i příležitostná poštovní dopisnice České republiky v limitovaném nákladu 1.000 kusů. Dopisnici je možno zakoupit zde. Cena dopisnice je 50,00 CZK.


Do vzniku samostatného státu patřilo území pod poštovní správu Osmanské říše, ve větších městech však působily expozitury zahraničních poštovních správ - rakouské, řecké a italské. V prvním období samostatnosti byly používány buď přetisky na známkách osmanské říše, případně i primitivní výpomocné tisky.


Samozřejmě, po zahájení světové války, která dostala nejprve označení "velká" a o pár desátek let později přídomek "první", došlo na území albánského státu k vydávání  místních provizorních vydání, či dokonce vydání známek nově vzniklých států... ale to už je další historie.

Na přednášku jsou zváni nejen členové Klubu, ale i další návštěvníci, zájemci o poštovní historii i sbírání vlastních známek...

Žádné komentáře:

Okomentovat