Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/02/19

ČESKO - Staronová dopisnice

Ve středu 13. února 2013 kromě nové poštovní známky a dvou příležitostných poštovních celin (dopisnic) byla - tak trochu tiše a nenápadně - dána do oběhu dopisnice třetí. Pravda - ta však zaujme pouze sběratele specialisty.


Jedná se poštovní dopisnici určenou pro další využití levé strany - pro tisk příležitostných či reklamních motivů. Je nominální hodnoty "E" (výplatné Evropa, v den vydání ekvivalent 20,00 CZK), vzoru "Historický poštovní dostavník na Karlově mostě". Dopisnice tohoto vzoru byla vydána již 15. září 2010. Tato se však od původního vydání liší první řádkou v místě pro adresu (adresní linkou). Ta je totiž tvořena mikro nápisem (jako dalším ochranným prvkem), ten tvoří opakující se text "ČESKÁ POŠTA*PTC*2013". Písmena "PTC" jsou zkratkou "Poštovní tiskárna cenin". Prodejní cena dopisnice ke dni vydání činí 21,00 CZK.

A ještě trochu statistiky. První vydání (A - 2010) bylo dáno do oběhu 15. září 2010, první řádka obsahovala opakující se text "ČESKÁ POŠTA*PTC*2010", celkem bylo vytištěno 53.963 kusů dopisnic.
Druhé vydání (B - 2012) bylo dáno do oběhu 15. února 2012, první řádka obsahovala opakující se text "ČESKÁ POŠTA*PTC*2012", celkem bylo vytištěno 45.814 kusů dopisnic.  
Třetí vydání (C - 2013) bylo dáno do oběhu 13. února 2013, první řádka obsahuje opakující se text "ČESKÁ POŠTA*PTC*2013". Lze oprávněně předpokládat, že bude vydáno obdobné množství dopisnic jako v předchozích nákladech. 

Žádné komentáře:

Okomentovat