Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2014/12/20

ČESKOSLOVENSKO (1944-1992) - Balíky zasílané letecky do Československa

Od konce šedesátých let minulého století začal stoupat v celosvětovém poštovním provozu i počet balíkových zásilek, které byly zasílány prostřednictvím letecké přepravy.


Stejně tomu bylo i v socialistických zemích, Československou socialistickou republiku (ČSSR) nevyjímaje. Ještě je zapotřebí připomenout, že balíků, které byly zasílány do či z "kapitalistické ciziny" byl spíše omezený počet.


Doložit dopravu balíkové zásilky prostřednictvím letecké přepravy lze pouze v případě zachované "poštovní balíkové průvodky", kterých se však do dnešních dní zachoval pouze nepatrný počet. Proč? Na jednotlivých poštách byly na konci kalendářního roku uloženy společně s tuzemskými balíkovými průvodkami do "archivu", přičemž po třech letech byly tyto průvodky skartovány. 

Skartace probíhala několika způsoby - odvezením průvodek do Hospodářské ústředny spojů (v Praze či Bratislavě), kde z nich byl vyroben tzv. "filatelistický skart" (odstřižené části průvodek se známkami byly dále prodávány sběratelům). Dalším způsobem bylo jejich spálení - buď přímo na samotné poště, či v rámci poštovního obvodu - v kotli či kamnech (v rámci vytápění příslušných pošt). Méně často byly průvodky dodány k dalšímu zpracování národnímu podniku "Sběrné suroviny".

Zcela výjimečně se některé balíkové poštovní průvodky - jak tuzemské, tak i mezinárodní - zachovaly v celistvém stavu a díky tomu lze zdokladovat cestu příslušné balíkové zásilky. Na následujících řádcích je popsána cesta balíku z Bagdádu (Irák) do Prahy ve druhé polovině 70. let minulého století.


Poštovní balíková průvodka (vzoru "CP2" Brusell 1952) k balíkové zásilce o hmotnosti 1,20 kg zaslané z Bagdádu (Irák) do Prahy (ČSSR) v roce 1978.
Podací poštovní razítko "PARCELS - BAGHDAD" z 23.III.1978, vylepené známky v celkové hodnotě 2 dinárů a 175 fílsů (1 irácký dinár = 1000 fílsů). V Praze po příchodu na letištní poštu Praha-Ruzyně vylepena česká letecká nálepka "PAR AVION - LETECKY". Průvodka označena řádkovým poštovním razítkem "Praha 120", dále kruhovým razítkem "PRAHA 120" s datem 28.III.1978 (-12 hodin) s rozlišovacím písmenem "f".

Poté byl balíček předán poštou k celnímu projednání na poštovní celní úřad "221 00 PRAHA 121". Ten zásilku standardně opatřil "POPLATKOVÝM LÍSTKEM" (poštovní vzorec 14-487), na kterém byl vyznačen "Celní poplatek" ve výši 9,00 CSK (nebylo vyměřeno žádné clo, pouze poplatek za celní odbavení). Tento lístek byl na průvodku nalepen v prostoru u letecké nálepky. Při další manipulaci s průvodkou byl lístek od průvodky oddělen. Proto byla částka doplatku 9,00 CSK v tomto prostoru na průvodce vyznačena ručně modrou tužkou "9,-".


Na zadní straně poštovní balíkové průvodky byl potvrzen průchod balíkové zásilky československou celní kontrolou třemi razítky v červené barvě. Kruhovým "CLO - ČSSR / PRAHA / 239", obdélníkovým "BEZ CLA / 6" a datovým "29.III.78".

Následně byl balík předán k doručení dodávací poště. Tam byl po příchodu úředně převážen. Toto bylo vyznačeno na zadní straně poštovní průvodky modrým razítkem "Pošta Praha 4 / převáženo, váha souhlasí".
Na přední straně straně průvodky doručovací pošta znovu orazítkovala všechny vylepené známky otiskem denního kruhového razítka "PRAHA 4" s datem 29.III.78 (-6 hodin) s rozlišovacím písmenem "n".

Balíček byl doručen 30. března 1978 (viz podpis adresáta na zadní straně formuláře). Zároveň s doručením byl vybrán v hotovosti vyclívací poplatek ve výši 9,00 CSK.
Výše uvedená celistvost je v prodeji na aukčním serveru "delcampe" na odkazu zde.
Informace pro čtenáře - sběratele:V případě zájmu o koupi jsme schopni výše uvedenou položku zajistit, včetně jejího zaslání. Cenu je možno uhradit v CZK (dle aktuálního kurzu ČNB - České národní banky), k ceně materiálu bude připočítáno pouze poštovné a balné.
Budete-li mít o tuto položku zájem (či v případě dotazů) využijte náš e-mail: nakup-prodej.newsphila@centrum.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat