Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2014/12/09

ČESKOSLOVENSKO (1918-1939) - Zasílání peněz do vlastních rukou, aneb o známkách doručních...

V souvislosti s novým Poštovním řádem vydala Československá pošta dne 1. března 1937 emisi nové kategorie poštovních známek - tzv. doručních. Tyto známky umožňovaly jak odesilatelům, tak adresátům, využít služby dodání poštovní zásilky pouze "do vlastních rukou".
Pro zvýraznění této služby poštovní správa zvolila u tohoto vydání poštovních známek netradiční - trojúhelníkový - tvar, který na tento způsob doručení velmi dobře opticky upozorňoval poštovní personál.


První ze známek - hodnoty 50 haléřů - byla vydána v modré barvě a měla charakter známky výplatní (proto jsou v rozích známky písmena "V" - výplatní). Tedy byla vylepována na zásilku buď přímo odesilatelem (to spíše u zásilek filatelistického charakteru), nebo příslušným poštovním úřadem při podání zásilky. 


Druhá ze známek - hodnoty 50 haléřů - byla vydána v červené barvě a měla charakter známky doplatní (proto jsou v rozích známky písmena "D" - doplatní). Tedy byla vylepována na zásilku doručovacím poštovním úřadem, přičemž poplatek 50 haléřů byl vybírán doručovacím pracovníkem při fyzickém dodání zásilky.
V zásadě použití těchto známek mohl ovlivnit odesilatel zásilky poznámkou "jen do vlastních rukou" ("do vlasních rukou"), kdy doručovací poštovní úřad při třídění pošty tuto dispozici odesilatele zjistil. Případně - což je u použití těchto známek relativně "běžnější" způsob - adresát, který si na svém doručovacím poštovním úřadě vymínil dodání "do vlastních rukou" u určitého typu zásilek (případně generálně všech).

Známky se nejčastěji vyskytují na standardních dopisech, přičemž každá z takových celistvostí je méně častým - až vzácným - poštovně historickým materiálem. Tyto dopisy jsou buď zasílány jako obyčejné, případně se službou doporučeně (jako tzv. zapsané zásilky).


C04202. Dopis I. hmotnostního stupně (do 20 gramů) zaslaný v další přepravě do Pcher s poznámkou "jen do vlastních rukou". Výplatné (ve výši 1,00 CSK) uhrazeno dvěma příležitostnými známkami nominální hodnoty 50 haléřů emisí "Výstavní - Plzeň" (vydána 24.06.1938) a "Výstavní - Košice" (vydána 15.07.1938). Výplatné za službu dodání do vlastních rukou uhrazeno vylepenou 50 haléřovou modrou doruční známkou.
Podací denní razítko poštovního úřadu "OLOMOUC 1" s datem 10.VIII.38 a rozlišovacím označením "3b".  
Výše uvedená celistvost je v prodeji na aukčním serveru "delcampe" na odkazu zde.

I0582. Dopis II. hmotnostního stupně (od 21 do 100 gramů) zaslaný v další přepravě do Braunseifen se službami doporučeně a do vlastních rukou. Výplatné (ve výši 3,60 CSK - 1,60 CSK dopis, 2,00 CSK příplatek doporučeně) uhrazeno třemi příležitostnými příplatkovými známkami nominálních hodnot 50 haléřů, 1,00 CSK a 2,00 CSK emise "Dětem 1937" (vydána 01.05.1937, platnost do 20.01.1938) a dvěma výplatními známkami hodnoty 5 haléřů emise "Střední státní znak" (vydány 02.02.1931, platnost na území Protektorátu do 15.12.1939, na území Slovenska do 31.07.1940). Výplatné za službu dodání do vlastních rukou uhrazeno vylepenou 50 haléřovou modrou doruční známkou.
Podací denní razítko poštovního úřadu "PRAHA 1" s datem 28.V.37 a rozlišovacím označením "4a". Použita červeno-modrá doporučená (R-) nálepka "Praha 1" s číslem "1145". 
Celkový zaplacený příplatek - za použití příplatkových příležitostných poštovních známek - činil 2,50 CSK.
Výše uvedená celistvost je v prodeji na aukčním serveru "delcampe" na odkazu zde.

Naprostým unikátem je použití doručních známek na peněžních zásilkách - tedy vylepených na poštovních peněžních průvodkách. A podle výše popsaných způsobů použití znehodnocené otiskem razítka podacího, případně dodacího, poštovního úřadu.
V tomto článku máme možnost následně zobrazit a popsat dva - zcela výjimečné - poštovně-historické materiály.


   
I9353. Ústřižek poštovní peněžní průvodky (český text) na částku II. tarifního pásma (od 200,01 do 400,00 CSK) zaslanou se službou do vlastních rukou. Výplatné za zaslanou peněžní částku (ve výši 1,50 CSK) uhrazeno jednou výplatní známkou nominální hodnoty 1,50  CSK emise "Hrady, krajiny, města" (vydána 01.08.1936, platnost  na území Protektorátu do 15.12.1939, na území Slovenska do 06.04.1939). Výplatné za službu dodání do vlastních rukou uhrazeno vylepenou 50 haléřovou modrou doruční známkou.
Podací denní razítko poštovního úřadu "ZRUČ NAD SÁZAVOU" s datem 31.VIII.37 a rozlišovacím označením "b".
Peněžní částka byla byla adresátu doručena do vlastních rukou dne 03. srpna 1937, zároveň byla na poštovní peněžní průvodce zúčtována poplatková částka ve výši 1,00 CSK formou vylepené doplatní známky. Ta byla znehodnocena otiskem denního razítka doručovacího poštovního úřadu "...ETVOŘICE" s datem 3.VIII.1937 a rozlišovacím označením "a". 
Výše uvedená celistvost je v prodeji na aukčním serveru "delcampe" na odkazu zde.

    
I9351. Ústřižek poštovní peněžní průvodky (česko-německý text) na částku I. tarifního pásma (od 0,01 do 200,00 CSK) standardně zaslanou, kde adresát měl na poště dojednanou výhradu na dodávání peněžních částek se službou "do vlastních rukou". Výplatné za zaslanou peněžní částku (ve výši 1,00 CSK) uhrazeno jednou výplatní známkou nominální hodnoty 1,00  CSK emise "Portréty - Tomáš Garrigue Masaryk" (vydána 20.10.1935, platnost  na území Protektorátu do 15.12.1939, na území Slovenska do 31.07.1940).
Podací denní dvojjazyčné razítko poštovního úřadu "KARLOVY VARY 3 - KARLSBAD 3" s datem 22.IV.37 a rozlišovacím označením "2a".
Výplatné za službu dodání "do vlastních rukou" bylo na dodacím poštovním úřadě zúčtováno vylepenou 50 haléřovou červenou doruční známkou. Ta byla znehodnocena otiskem denního dvojjazyčného razítka doručovacího poštovního úřadu "RUMBURK 1 - RUMBURG 1" s datem 24.IV.1937 a rozlišovacím označením "f". 
Peněžní částka byla byla adresátu doručena do vlastních rukou stejného dne - 24. dubna 1937.
Výše uvedená celistvost je v prodeji na aukčním serveru "delcampe" na odkazu zde.
Informace pro čtenáře - sběratele:V případě zájmu o koupi jsme schopni výše uvedené položky zajistit, včetně jejího zaslání. Cenu je možno uhradit v CZK (dle aktuálního kurzu ČNB - České národní banky), k ceně materiálu bude připočítáno pouze poštovné a balné.
Budete-li mít o tyto položky zájem (či v případě dotazů) využijte náš e-mail: nakup-prodej.newsphila@centrum.cz.

1 komentář:

  1. Sociální obchodování spočívá v otevření trhů pro každého. Na eToro se můžete spojit, obchodvat a sdílet znalosti s miliony obchodníků a investorů. Navíc můžete kopírovat obchodní rozhodnutí obchodníků, kteří odpovídají vaší strategii. Registrujte se nyní a získejte chytřejší obchodní rozhodnutí využitím rozumu našich obchodníků s nejlepšími výsledky.

    Kolektivní rozum Obchodníci, kteří využívají eToro's CopyTrader™, mají o 60 % větší šance na výhru

    Otevřené obchody na eToro - 227,651,647

    OdpovědětVymazat