Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2014/12/01

ČESKO - Nový známkový sešitek "vlastních známek"

Rok s rokem se téměř na den sešel - a právě dnes 1. prosince 2014 - byly vydány další "vlastní známky" státního podniku České pošta s tenisovou tématikou. 


Před rokem - 11. prosince 2013 - se jednalo o veřejné vydání celkem dvaceti pěti "vlastních známek" pod názvem emise "120 let českého tenisu". Tehdy bylo vydáno 30.000 kusů přepážkových listů, které byly k dispozici na vybraných poštách a známky nominální hodnoty "A" (ekvivalent 13,00 CZK) byly prodávány za natištěnou hodnotu.


Dnešní vydání "vlastních známek" pod názvem emise "Tenisová síň slávy" je zjednodušeně řečeno "neveřejné". Bylo vydáno ve formě známkového sešitku, který obsahuje celkem osm známek nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 13,00 CZK) s různými náměty.


Vzhledem k tomu, že za tímto i loňským vydáním je společnost SAFINA, a společným jmenovatelem obou vydání je tenis, není překvapením, že pro některé známky jsou použity stejné motivy (byť v jiných velikostech vzhledem k formátům známek).

Celkový náklad je 1.900 kusů známkových sešitků, celková nominální hodnota jednoho kusu je v den vydání 104,00 CZK._____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.
Žádné komentáře:

Okomentovat