Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2014/11/27

ČESKOSLOVENSKO - Výrobní vada známky Tomáš Garrigue Masaryk

Dne 9. ledna 1990 vydala československá poštovní správa známkovou emisi "Výročí osobností". Celkem šest známek v grafickém provedení pana Albína Brunovského připomínalo výročí narození významných našich a světových osobností připadající na rok 1990.


Na první nominální hodnoty 0,50 CSK (katalogové označení 2922) byl zobrazen československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), na druhé nominální hodnoty 0,50 CSK (katalogové označení 2923) spisovatel Karel Čapek (1890-1938), na třetí nominální hodnoty 1,00 CSK (katalogové označení 2924) vůdce ruského proletariátu Vladimír Iljič Lenin (1870-1924), na čtvrté nominální hodnoty 2,00 CSK (katalogové označení 2925) francouzský spisovatel Emile Zola (1840-1902), na páté nominální hodnoty 3,00 CSK (katalogové označení 2926) vědec Jaroslav Heyrovský (1890-1967), a na šesté nominální hodnoty 10,00 CSK (katalogové označení 2927) hudební skladatel Bohuslav Martinů (1890-1959).


Jak již bylo řečeno, u padesáti haléřové známky (katalogové označení 2922) s portrétem prvního (1918-1935) československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (* 07.03.1850, + 14.09.1937), grafický návrh provedl pan Albín Brunovský, rytinu známky pan Miloš Ondráček. 
Známka byla tištěna v tiskové formě dvou archů, vlastní přepážkový arch obsahoval padesát kusů známek. Byl použit v té době standardní způsob tisku - rotační ocelotisk (v černé barvě - portrét a životopisné údaje) kombinovaný s tří barevným hlubotiskem (světle žlutá - podtisk obrazového pole, červená - nápis ČESKOSLOVENSKO, karmínová - hodnota 50h). 
Pro tisk byl použitý fluorescenční papír (označovaný jako fl2), zoubkování bylo rámcové, formátu 11 1/2 : 11 1/4. Celkový náklad těchto známek byl 12.500.000 kusů.


A právě zřejmě tento vysoký náklad známky přispěl ke vzniku výrazné výrobní vady, doposud v literatuře nepopsané. Jedná se o posun světle žluté hlubotiskové barvy vpravo. Vzhledem k tomu, že se jedná o podtisk obrazového pole známky (který zasahuje až k pravému svislému zoubkování) nejprve se zdá, že se jedná o "pouhý" posun zoubkování.
Při podrobnějším prozkoumání lze dojít k jednoznačnému závěru o výrazném posunu barvy. Jako referenční bod lze stanovit ocelotisk černou barvou v pravém dolním rohu známky (jméno autora návrhu, rytce a rok vydání). Na prvním obrázku 0,50 CSK známky je patrné, že konec tohoto nápisu určuje i konec světle žlutého podtisku známky. Na druhém obrázku je již patrný posun podtisku obrazového pole vpravo, vůči konci nápisu.
K takovým posunům hlubotiskových barev dochází zejména při zahájení tisku, kdy se hlubotiskové barvy postupně dostávají na "správné" místo na známce. Takové tisky jsou standardně vyřazovány již v tiskárně v rámci dozoru nad tiskem. 

Zde popsaná vada "unikla" dozoru na tisk poštovních cenin zřejmě ze tří důvodů, případně jejich zkombinováním.
Tím prvním je světle žlutá barva podtisku, která mohla u několika (maximálně několika desítek) archů zůstat nepovšimnuta. Zde je navíc nutno uvážit i skutečnost, že padesáti kusové archy známek jsou baleny (převázány) a dále distribuovány po sto kusových baleních.   
Druhým důvodem je vysoký náklad této známky i s ohledem na skutečnost, že se jedná o první známku s vyobrazením prezidenta Masaryka po listopadové revoluci v roce 1989. A že o výši nákladu se rozhodlo pravděpodobně až v druhé polovině prosince 1989, s ohledem na změnu politických událostí v tehdejším Československu.
Posledním, třetím, důvodem byly vánoční svátky a navíc příprava tisku a vlastní tisk další známky vydávané v ten samý den - 9. ledna 1990 - s portrétem nově zvoleného československého prezidenta pana Václava Havla. I zde se jednalo o více než deseti milionový náklad (výplatní známka nakonec vyšla v nákladu cca 40.000.000 kusů). 


Známkou je frankována pohlednice (vydaná nakladatelstvím PANORAMA) části obce Stochov - Slovanka, která se nachází na území středních Čech v okrese Kladno. Podací poštovní razítko pošty "STOCHOV" (s rozlišovacím písmenem "b", a s datem "15.V.90") je zajímavé i tím, že je ještě v roce 1990 bez poštovního směrovacího čísla (která byla v Československu zaváděna od roku 1973).
Malá historická odbočka - pošta "STOCHOV" existuje i dnes, má poštovní směrovací číslo (PSČ) "273 03" a nachází se na adrese: Stochov, Mírové náměstí 264.
Ve spodní pravé části adresní strany pohlednice je patrný otisk kódu poštovního třídícího stroje v oranžové barvě, který dokládá průchod této celistvosti přes třídící pracoviště československé pošty.


Z výše uvedeného je možné se domnívat, že známky (pravděpodobně v počtu několika, maximálně několika desítek, archů) byly pravděpodobně distribuovány na pošty ležící ve středních Čechách. Údaj o počtu takových archů lze dovodit i ze skutečnosti, že do dnešního dne nebyla žádná taková celistvost nabízena na aukcích, ani popisována v odborné literatuře. Přičemž od jejího použití zanedlouho uplyne dvacet pět let...

Výše uvedená celistvost je v prodeji na aukčním serveru "delcampe" na odkazu zde.
(Odkaz již není funkční - viz závěrečná poznámka.)Informace pro čtenáře - sběratele:V případě zájmu o koupi jsme schopni výše uvedenou položku zajistit, včetně jejího zaslání. Cenu je možno uhradit v CZK (dle aktuálního kurzu ČNB - České národní banky), k ceně materiálu bude připočítáno pouze poštovné a balné.
Budete-li mít o tuto položku zájem (či v případě dotazů) využijte náš e-mail: nakup-prodej.newsphila@centrum.cz.Poznámka - Aktualizace k 6.5.2016

Výše uvedená unikátní poštovní celistvost se známkou Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) s posunutou světle žlutou podtiskovou barvou se v těchto dnech stala (za zprostředkování našeho zapsaného spolku pro rozvoj filatelie NEWSPHILA) součástí významné tématické sbírky, která se zabývá osobou našeho prvního československého prezidenta.

Žádné komentáře:

Okomentovat