Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/08/31

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA - Mimořádná celistvost

Od dnešního dne je v pravém sloupci tohoto blogu odkaz na zajímavé poštovně-historické materiály z období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). Jistě neuškodí si některé materiály představit poněkud blíže.


Tento doporučený dopis (se službou expres) byl zaslán z Polné do Prahy v roce 1940. Pro méně zkušené filatelisty je třeba předeslat, že služba "EXPRÉS" neznamenala rychlejší přepravu (ta byla vždy standardní s ostatními zásilkami), ale pouze přednostní - expresní - doručení v místě dodání.

Určitou zajímavostí může být i osoba adresáta - Ing. Dr. Rudolf Gilbert byl jedním z našich nejvýznamnějších znalců poštovních známek XX. století.

Celkové výplatné za dopis činilo 6,40 K a bylo vyskládáno následovně: základní tarif za dopis v další přepravě (II. hmotnostního stupně - od 21 do 250 gramů) byl 2,40 K (tento tarif platil od 01.06.1940 až do konce protektorátu), příplatek za službu doporučeně (zapsaná zásilka) byl 2,00 K (tento tarif platil od počátku protektorátu až do 30.09.1940), a příplatek za službu expres (spěšnostní doručení) byl 2,00 K (tento tarif rovněž platil od počátku protektorátu až do 30.09.1940).
Z pohledu výplatného ve vztahu k požadovaným službám, mohl tento tarif - 6,40 K - být použit pouze v období od 01.06.1940 do 30.09.1940, tedy pouhé čtyři kalendářní měsíce.

Navíc bylo zaplaceno na příplatkových dobročinných známkách celkem 2x 40 h a 2x 80 h, tedy navíc celkem 2,40 K k ceně požadovaných služeb.

Výplatné bylo zaplaceno celkem 11 (!) poštovními známkami čtyř (!) protektorátních emisí. Z IV. protektorátní emise výplatních a příležitostných známek "Krajinářské náměty (II.)" byly použity hodnoty 40 h (Zvíkov, katalogové označení 0028) a 1,20 K (Brno, katalogové označení 0032) - známky byly vydány 15.08.1939 (platily až do 31.03.1943). Z V. protektorátní emise "Lipová ratolest (I.)" byly použity hodnoty 2x 10 h (katalogové označení 0021) a 2x 25 h (katalogové označení 0023) - známky byly vydány 30.08.1939 (platily až do 31.03.1943). Z IX. protektorátní emise "Krajinářské náměty (VI.)" byla použita hodnota jediná - 50 h (Jindřichův Hradec, katalogové označení 0041) - známka byla vydána 31.03.1940 (platila až do 31.03.1943). Z poslední - XII. protektorátní emise - "Dobročinné pro Německý Červený kříž" byly použity obě hodnoty navíc v kombinaci s kupóny - 2x 60 h (s příplatkem + 40 h, katalogové označení 0050) a 2x 1,20 K (s příplatkem + 80 h, katalogové označení 0051), známky byly vydány 29.06.1940 (platily až do 31.12.1940).
Z pohledu souběžné platnosti poštovních známek mohly být tyto použity pouze v období od 29.06.1940 do 31.12.1940, tedy pouhých šest kalendářních měsíců.  


Použitá poštovní razítka byla dvě - první jako podávací u poštovního úřadu "Polna - Polná" (číslo poštovního úřadu dle II. dílu "Monografie poštovní historie 1939-1945 Protektorát Čechy a Morava/ Protektorat Böhmen und Mähren" je PU.2674) je typu A.11 s rozlišovacím písmenem "b" (bylo používáno v období od 30.05.1940 do 10.05.1945). Druhé - jako dodávací u poštovního úřadu "Prag 31 - Praha 31" (číslo poštovního úřadu je PU.2716) je rovněž typu A.11 s rozlišovacím písmenem "3e" (bylo používáno v období od 02.11.1939 do 09.05.1945).
Z pohledu souběžné platnosti poštovních razítek mohly být tyto použity pouze v období od 30.05.1940 do 09.05.1945, tedy téměř rovných pět let.

Pokud vezmeme v úvahu vypočtený poštovní tarif, použité poštovní známky a použitá poštovní razítka, vyjde časový úsek, ve kterém mohlo k této kombinaci dojít - od 29.06.1940 do 30.09.1940 - tedy pouhé tři měsíce. Z tohoto pohledu se jedná o celistvost mimořádnou a velmi kvalitní do sbírky protektorátu, i pro použití do případného výstavního exponátu.

Co ještě více celistvost "vylepšuje", je skutečnost, že vzhledem ke službě EXPRES byla po příchodu do Prahy (zřejmě rovnou z nádražní pošty) přepravena k doručovací poště "Prag 31 - Praha 31" prostřednictvím pražské potrubní pošty. O tom svědčí číslice "3576" oražená paginýrkou v červené barvě na přední straně dopisu.  

Tolik o jedné ze zajímavých položek celistvostí Protektorátu Čechy a Morava  (1939-1945) umístěných v e-shopu NEWSPHILA, která se právem pyšní titulem celistvost mimořádná... 
      

Žádné komentáře:

Okomentovat