Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/02/04

ČESKO - Informace SČF č. 1/2012

Svaz českých filatelistů (SČF) vydal nové "Informace SČF" číslo 1/2012. Na rozdíl od předchozích let (1993-2011), kdy vycházely v samostatné brožuře, se od letošního roku situace výrazně mění.


Nyní Informace vychází jako součást časopisu Filatelie číslo 2/2012. Klubový zpravodaj (časopis) Filatelie vydává společnost "Filatelie s.r.o." (IČO: 481 16 556, adresa sídla společnosti: Klimentská 6, 110 00 Praha 1), jejímž statutárním zástupcem je Ing. František Beneš.

Dne 26. října 2011 tato společnost ústy svého zástupce podala Svazu českých filatelistů jakýsi návrh na spolupráci, obsah bohužel nebyl na stránkách Svazu publikován. V této souvislosti lze jen podotknout, že Ing. František Beneš je členem Předsednictva SČF.

Jak vyplývá z textu zveřejněného v Informacích (autorem je tajemník SČF Jaroslav Maleček): "Předsednictvo SČF na svém prosincovém zasedání schválilo návrh JUDr. Ing. Františka Beneše tisknout INFORMACE SČF a rozesílat je spolu s časopisem FILATELIE, počínaje únorem 2012, tj. číslem 1/2012. Je to součást úsporných opatření, které umožní realizovat úsporný rozpočet SČF bez zvyšování členských příspěvků."

Zmíněná třetí schůze Předsednictva Svazu českých filatelistů (SČF), která se konala 3. prosince 2011 (v Domě odborových svazů, Praha 3) ve svém Usnesení v bodě C) uvádí (doslovná citace):
"C) Předsednictvo ukládá: JUDr. Ing. Benešovi, CSc. - připravit návrh textu smlouvy na rok 2012 mezi SČF a časopisem FILATELIE v duchu návrhu z 26.10.2011. Spolupráce s FILATELIÍ byla schválena jednomyslně. Termín: do 12.12.2011."
Je velmi nestandardní (alespoň tak se to jeví z mého pohledu) pověřit člena Předsednictva SČF návrhem Smlouvy mezi Svazem českých filatelistů a jím samým, byť v pozici statutárního orgánu jiné společnosti. V obchodních vztazích obvykle jedna strana vytvoří zisk. Tentokrát se můžeme pouze dohadovat (text Smlouvy nebyl zveřejněn), která strana na této Smlouvě vygenerovala zisk...

Vlastní první číslo Informací je zde. Co je zarážející, je skutečnost, že s výjimkou první strany je na dalších stranách průběžné číslování stránek klubového zpravodaje (časopisu) Filatelie (strana 22-28). Tedy informace, kterou uvedl tajemník Svazu Jaroslav Maleček "tisknout INFORMACE SČF a rozesílat je spolu s časopisem FILATELIE" je naprosto zcestná a zřejmě sloužila pouze k tomu, aby Předsednictvo SČF podpořilo tento návrh. Vlastní (následná) Smlouva pak již zřejmě hovoří o něčem jiném... 

Realita je taková, že od roku 2012 přestal Svaz českých filatelistů (SČF) vydávat vlastní Informace, od tohoto roku je uveřejňuje pod názvem "Informace SČF" jakou součást klubového zpravodaje (časopisu) Filatelie.

Velmi rád bych se mýlil, proto zde veřejně vyzývám Svaz k publikování výše uváděné Smlouvy. Je-li to technický problém, ji zveřejnit na stránkách Svazu, dávám tímto příslib ji zveřejnit na stránkách informačního blogu NEWSPHILA

Zjednodušeně řečeno, Ing. František Beneš měl zřejmě obavu, že by svazový zpravodaj "Informace SČF" (který se mimochodem od loňského roku pronikavě zlepšil, co do kvality informací) mohl "konkurovat" klubovému zpravodaji (časopisu) Filatelie, který vydává jeho společnost, a kterému zřejmě rok od roku klesá členská základna.
Proto navrhl, že jej bude zdarma tisknout a rozesílat spolu s Filatelií (už takhle to zní jako naprostá blbost - co by z toho měl?) a tento návrh zaslal Svazu. Tam tato "naprostá blbost" zřejmě zaujala, a tak ji později Předsednictvo Svazu schválilo. Tedy schválilo... Pouze rozhodlo, pověřilo, svého člena, aby připravil sám se sebou návrh Smlouvy. Ten již zřejmě neschvaloval nikdo a tam pravděpodobně výraz "tisknout INFORMACE SČF a rozesílat je spolu s časopisem FILATELIE", již nezazněl. A tak se Informace SČF staly součástí (očíslovanou) klubového zpravodaje vydávaného společností člena Předsednictva SČF ing. Františka Beneše. 

Budu-li v závěru článku naprosto neutrální, na závěr nezbývá nic jiného než:

a) poblahopřát společnosti "Filatelie s.r.o." k dobrému tahu, za cenu několika málo desítek tisíc korun zlikvidovala konkurenci a zajistila si téměř monopolní postavení na trhu (vždy lze dobře využít hlavičky "SČF" s odkazem na "jejich" Informace, které vydáváme). A přidám-li trochu adresnosti: "Děláte to dobře, Františku. Jen pokračujte."

b) doporučit Revizní komisi SČF a Výkonnému výboru SČF prostudování uzavřené Smlouvy. A pokud jsou výše uvedená tvrzení alespoň částečně pravdivá (jiná ostatně ani být nemohou, nejsou-li příslušné materiály k dispozici), vyvodit osobní zodpovědnost pro jednotlivé činovníky Svazu. A výhledově, bude-li to vůbec ještě možné, začít opět vydávat "své" svazové informace. Tedy ne zajišťovat (zdarma) osmi stránkový informační servis do čtyř čísel placeného klubového zpravodaje (časopisu) soukromé společnosti. A přidám-li opět trochu adresnosti: "Tohle jsi Jardo moc dobře pro Svaz nevyjednal".

Vzhledem k tomu, že číslo 1/2012 Informací SČF obsahuje ještě několik - do jisté míry - skandálních informací, budu Vás - čtenáře Informačního blogu NEWSPHILA - se svými názory seznamovat ještě několikrát.

Jiří Neumann
vedoucí projektu NEWSPHILA
PRESSFIL Plzeň s.r.o.
  

Žádné komentáře:

Okomentovat