Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2011/01/07

Výstava "Karel Dvořák - pocta Poštovnímu muzeu" zahájena

Ve středu 5. ledna se konala slavnostní vernisáž výstavy "Karel Dvořák - pocta Poštovnímu muzeu" v Poštovní minigalerii umístěné v prostorách pošty Praha 33 na Pražských Vinohradech. Pro méně znalé - pošta "130 03 Praha 33" (jak zní její celý oficiální název) sídlí na adrese Přemyslovská 848/2, vchod najdete z náměstí Jiřího z Poděbrad.

Vernisáž byla neformálně zahájena tóny hoboje v podání Ivana Orcígra, člena orchestru Státní opery Praha, a účastníci byli patřičně naladěni mimo jiné i variacemi na píseň "Jede, jede poštovský panáček". Pan "domácí", tedy poštmistr Tomáš Roubal (pošta Praha 33) poté přivítal vystavovatele pana Karla Dvořáka, dále ředitele Poštovního muzea PhDr. Jana Galušku, výkonného ředitele divize obchod a marketing České pošty, s.p. ing. Josefa Bajzu, MBA, místostarostu městské části Praha 3 ing. Josefa Hellera, bývalého starostu městské části Praha 3 ing. Tomáše Mikesku a prezidenta Clubu gentlemanů Žižkov pana Zdeňka Pavelku.


Vernisáž začíná - zleva poštmistr Tomáš Roubal, Ivan Orcígr hrající na hoboj, v pozadí ředitel Poštovního muzea PhDr. Jan Galuška, vystavovatel Karel Dvořák.

Poté promluvil ředitel Poštovního muzea PhDr. Jan Galuška a ve svém vystoupení popsal nejen volnou tvorbu vystavovatele, která je na výstavě zastoupena, ale zejména se poutavě rozhovořil o krásné třicetipětileté spolupráci Poštovního muzea s panem Karlem Dvořákem na nejrůznějších projektech, výtvarných návrzích a dalších počinech muzea. 


Spokojeně se tvářící ředitel Poštovního muzea PhDr. Jan Galuška, jak jinak - než před fotografiemi starých dostavníků a kresbami s poštovní tématikou.

Hala pošty Praha 33 byla zcela zaplněna. Kromě zmíněných osobností byli dále přítomni další význační pracovníci generálního ředitelství České pošty, pracovníci Poštovního muzea, vedoucí a další pracovníci pražských pošt, funkcionáři a další zástupci organizací Svazu českých filatelistů, členové Clubu gentlemanů Žižkov a zastupitelé a občané městské části Prahy 3. Po slavnostním přestřižení pásky a přípitcích následovala prohlídka vystavených děl, inspirovaných historií pošty, a neformální rozhovory účastníků.

Za informaci o dění z vernisáže velmi děkuji panu ing. Pravoslavu Kukačkovi, jednateli Klubu filatelistů 00-15 Praha, sběratelů specializovaných oborů. Zvláštní poděkování patří i ing. Tomáši Chudobovi z Generálního ředitelství České pošty s.p., který laskavě poskytl publikované fotografie.

Výstavu si můžete prohlédnout v běžných otevíracích hodinách pošty, tj. každý pracovní den od 08.00 do 18.00 hodin, a to až do pondělí 31. ledna 2011. Závěrem nezbývá než popřát vystavovateli panu Karlu Dvořákovi a Poštovnímu muzeu hodně dalších skvělých nápadů, výstavě úspěch a zájem veřejnosti, která služeb pošty Praha 33 využívá.

Žádné komentáře:

Okomentovat