Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2017/03/30

30. březen - den volby armádního generála Ludvíka Svobody prezidentem republiky (1968)

V sobotu 30. března 1968 byl v pořadí 7. prezidentem Československa zvolen armádní generál Ludvík Svoboda (* 25. listopadu 1895 v Hroznatíně, + 20. září 1979 v Praze). Funkci prezidenta Československé socialistické republiky vykonával od 30. března 1968 do 28. května 1975.

Prezident ČSSR armádní generál Ludvík Svoboda,
foto 1968, zdroj: wikipedie, autor: Stanislav Tereba

Prvním sběratelským materiálem, který je s osobou prezidenta spojen, je bezpochyby příležitostné poštovní ruční razítko v červené barvě, kterým byla v den volby orážena veškerá korespondence podaná u hradní pošty "Praha 012", která byla (a stále je) umístěna v prostorách III. nádvoří Pražského hradu.

Příležitostné poštovní razítko v červené barvě,
používané dne 30. března 1968 na poště
Praha 012 Hrad, zdroj: archiv NEWSPHILA

První emise známek s portrétem nového prezidenta byla vydána v den výročí osvobození Československa a ukončení II. světové války v Evropě - dne 9. května 1968. Jednalo se o dvě nejběžnější hodnoty - 30 haléřů (výplatné za pohlednici) a 60 haléřů (výplatné za dopis do hmotnosti 20 gramů v další přepravě). Tyto poštovní tarify platily pro veřejnost až do 22. července 1979. Autorem grafického návrhu známky a vlastní rytiny byl Jindra Schmidt.


Třiceti haléřová známka (katalogové označení CS 1677) byla vydávána jako známka výplatní, tedy mohla být průběžně dotiskována, v období 1968 až 1975 jí bylo celkem vydáno 177.120.000 kusů. Na pošty byla dodávána ve 100 kusových arších.

Pohlednice poslaná z pošty "TŘEBÍVLICE" dne 23.XII.1971 do Plzně.
Omylem zaslaná na jinou doručovací poštu "PLZEŇ 20" (proto bylo otištěno dne
27.12.1971 její razítko). Zdroj: archiv NEWSPHILA (L0609).

Šedesáti haléřová známka (katalogové označení CS 1678) byla vydávána jako známka výplatní, tedy mohla být průběžně dotiskována, v období 1968 až 1975 jí bylo celkem vydáno 78.410.000 kusů. Na pošty byla dodávána ve 100 kusových arších.


Obě známky v Československu platily až do 31. prosince 1992, od 1. ledna do 30. září 1993 v České republice i ve Slovenské republice jako známky předběžné a souběžné.

Nálepní list (NL), označen vydavatelem "1968 - 14a", razítko
prvního dne vydání s rozlišovacím označením "2".
Zdroj: archiv NEWSPHILA.

Vzhledem k tomu, že obě známky byly vydány jako výplatní, poštovní správa v den jejich vydání nevydala tzv. obálku prvního dne vydání (FDC), pouze byly vydány listy s nalepenými poštovními známkami (NL), opatřené otiskem razítka prvního dne vydání (tzv. nálepní listy). U nich se vyskytují rozlišovací číslice "1" a "2".


Další poštovní známka, která má souvislost s prezidentem republiky, byla vydána dne 5. června 1968 v rámci příležitostné poštovní emise k Světové výstavě poštovních známek PRAGA 1968 pod názvem "Nová Praha". Námětem známky nominální hodnoty 3 Kčs (katalogové označení CS 1687) byla standarta prezidenta republiky. Autorem grafického návrhu i vlastní rytiny byl Jiří Švengsbír. Těchto známek bylo vydáno celkem 650.000 kusů, v arších bylo vždy 15 známek a 15 kuponů (s logem výstavy PRAGA 1968). Poštovní použití této známky není příliš časté.

Obálka prvního dne vydání (FDC) s razítkem prvního dne vydání.
Zdroj: archiv NEWSPHILA.

K této emisi byly vydány jak obálky prvního dne vydání (FDC), tak i listy s nalepenými poštovními známkami (NL), opatřenými razítky prvního dne vydání.


Nálepní list (NL), označen vydavatelem "1968 - 16", s otiskem razítka
prvního dne vydání. Zdroj: archiv NEWSPHILA.

Dalším sběratelským materiálem, kde se objevuje jméno generála Svobody, jsou poštovní razítka "JSME S VÁMI" z období okupace Československa, používaná od konce srpna do konce září 1968. Článek s podrobnými informacemi o těchto razítkách jsme na stránkách našeho blogu zveřejnili dne 23. ledna 2014.

Korespondenční lístek s příležitostným poštovním razítkem "JSME S VÁMI",
pošty "PLZEŇ" oražený z ochoty, včetně tzv. kontrolního otisku.
Zdroj: archiv NEWSPHILA (K8733).

Všechna tato příležitostná poštovní razítka se vyskytují velmi vzácně, a to jak oražená z ochoty (tedy na poštovně neprošlých materiálech), tak oražená na standardně dále prošlé poštovní korespondenci.


Další příležitostná poštovní známka s vyobrazením generála Ludvíka Svobody byla vydána u příležitosti "25. výročí bojů o Duklu" dne 29. srpna 1969. Známka nominální hodnoty 30 haléřů (katalogové označení CS 1779) byla vydána v celkovém nákladu 5.540.000 kusů, na pošty byla distribuována v arších po 35 kusech.

Obálka prvního dne vydání (FDC) s razítkem prvního dne vydání.
Zdroj: archiv NEWSPHILA.

Autorem výtvarného návrhu byl Vincent Hložník, autorem rytiny Josef Herčík. K této emisi byly vydány jak obálky prvního dne vydání (FDC), tak i listy s nalepenými poštovními známkami (NL), opatřenými razítky prvního dne vydání.

Nálepní list (NL), označený vydavatelem "1969 - 18", s otiskem razítka
prvního dne vydání. Zdroj: archiv NEWSPHILA.

Těchto známek se na poštovně prošlých materiálech nevyskytuje mnoho - určení této známky bylo prioritně k vyplácení pohlednic (nominální hodnota 30 haléřů). Její formát byl však poměrně velký a tak ji veřejnost používala zcela minimálně. Proto se na pohledech vyskytuje velmi vzácně.

Pohlednice odeslaná v prosinci 1969 do Plzně. Použitá poštovní známka
výrobní vadu - posunutý tisk červenou barvou (slunce) v pravo.
Zdroj: archiv NEWSPHILA (L0530).

Druhá emise známek s portrétem prezidenta byla vydána dne 16. února 1970. Od 1. ledna 1970 vstoupily v platnost nové - zvýšené - poštovní tarify platné pouze pro socialistické organizace (platily až do 22. července 1979, následný den byly sjednoceny s tarify pro veřejnost). Jednalo se o dvě nejběžnější hodnoty - 50 haléřů (výplatné za pohlednici) a 1 koruna (výplatné za dopis do hmotnosti 20 gramů v další přepravě). Autorem grafického návrhu známky a vlastní rytiny byl Jindra Schmidt.


Padesáti haléřová známka (katalogové označení CS 1808) byla vydávána jako známka výplatní, tedy mohla být průběžně dotiskována, v období 1970 až 1975 jí bylo celkem vydáno 78.230.000 kusů. Na pošty byla dodávána ve 100 kusových arších.

Pohlednice poslaná z pošty "360 02 KARLOVY VARY 2", dne 21.1.1980
s otiskem strojového razítka. Zdroj: archiv NEWSPHILA (K1556).

Jedno korunová známka (katalogové označení CS 1809) byla vydávána jako známka výplatní, tedy mohla být průběžně dotiskována, v období 1970 až 1975 jí bylo celkem vydáno 57.150.000 kusů. Na pošty byla dodávána ve 100 kusových arších.


Obě známky v Československu platily až do 31. prosince 1992, od 1. ledna do 30. září 1993 v České republice i ve Slovenské republice jako známky předběžné a souběžné.

Doporučený dopis odeslaný socialistickou organizací z pošty "KARLOVY VARY 1"
dne 11.XI.1971 do Plzne. Tarif 1 Kčs + 3 Kčs (příplatek za službu doporučeně).
Zdroj: archiv NEWSPHILA (I9117).

Vzhledem k tomu, že obě známky byly vydány jako výplatní, poštovní správa v den jejich vydání nevydala tzv. obálku prvního dne vydání (FDC), pouze byly vydány listy s nalepenými poštovními známkami (NL), opatřené otiskem razítka prvního dne vydání (tzv. nálepní listy). U nich se vyskytují rozlišovací číslice "1" a "2".

Nálepní list (NL), označen vydavatelem "1970 - 8", razítko
prvního dne vydání s rozlišovacím označením "1"
Zdroj: archiv NEWSPHILA.

Druhá volba prezidenta republiky, kdy byl opět zvolen Ludvík Svoboda se konala dne 22. března 1973. I v tento den bylo používáno na "hradní" poště "Praha 012" ruční příležitostné poštovní razítko, na poštovních zásilkách se však téměř nevyskytuje. Lze tak hovořit o vzácném sběratelském materiálu.

Doporučený dopis zaslaný z pošty "Praha 012" do Opočna dne 22.3.1973.
Tarif: 60 h (dopis do 20 gramů  v další přepravě) + 1 Kčs (příplatek doporučeně).

Poslední známkou s portrétem Ludvíka Svobody byl příležitostný poštovní aršík "80. narozeniny generála Ludvíka Svobody", který byl vydán ve dvou provedeních dne 25. listopadu 1975. Rytinu aršíku provedl Ladislav Jirka.


Zoubkovaný aršík nominální hodnoty 10 Kčs (katalogové označení CS 2175 Aa) byl vydán v celkovém nákladu 201.000 kusů.


Nezoubkovaný aršík stejné nominální hodnoty (katalogové označení CS 2175 Ab) byl vydán v celkovém nákladu 124.000 kusů.

Aršík byl připravován k vydání ještě na počátku roku 1975, kdy byl armádní generál Ludvík Svoboda ve funkci prezidenta republiky. První návrhy aršíku tak mají ještě za portrétem prezidenta vlevo panorama Pražského hradu, vpravo standartu prezidenta republiky.


Ve funkci prezidenta však skončil 28. května 1975, jeho nástupcem se od 29. května 1975 stal Gustav Husák. Symboly prezidenta byly z aršíku odstraněny a byl následně vydán ve změněné podobě. Několik kusů původního provedení se však dochovalo. 

Žádné komentáře:

Okomentovat