Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/10/08

ČESKO (Plzeň) - Evropské hlavní město kultury PLZEŇ 2015

Pro rok 2015 obdržela titul "Evropské hlavní město kultury" - jak bývá dobrým zvykem posledních let - dvě města: belgický Mons a česká Plzeň.


V rámci souvisejícího projektu "Plzeň sběratelská" (neboť i o sbírání lze hovořit jako o kulturním fenomenu) se v roce 2015 uskuteční "Celostátní filatelistická výstava PLZEŇ 2015 s mezinárodní účastí".  


O jejím konání rozhodl Svaz českých filatelistů (SČF) na své 8. schůzi předsednictva konané dne 22. června 2013, přičemž výstava bude 1. stupně (s mezinárodní účastí).

Po udělení titulu byla v roce 2011 vydána společností PRESSFIL Plzeň s.r.o. sada tří příležitostných poštovních dopisnic nominální hodnoty "A" (tuzemské výplatné, dnes ekvivalent 13,00 CZK) s natištěnou známkou vzoru "Poštovní trubka". Katalogové označení dopisnice 51/11 (motiv: kašna - anděl).

Na základě uzavřených dohod bude výstavu realizovat naše společnost - NEWSPHILA z.s.p.o. - ve spolupráci s SČF a s plzeňským Klubem filatelistů 03-13.

Sada byla vydána v pořadí jako 45. v roce 2011 dne 25. října 2011 v limitovaném nákladu 1.000 kusů. Jako dominantní motiv dopisnic byly zvoleny stále umělecky kontroverzní kašny umístěné na hlavním plzeňském náměstí. Katalogové označení dopisnice 52/11 (motiv: kašna - velbloud).

V současné době probíhají intenzivní práce na přípravách základních dokumentů výstavy, ať již ustavení organizačního výboru, výstavního řádu, jejího scénáře a tak dále, a tak dále...
Zatím ještě není rozhodnuto to nejdůležitější - termín výstavy a její umístění. Předběžně lze termín směřovat do prázdninových měsíců (červenec či srpen), kdy lze v Plzni předpokládat větší počet turistů.

Kašny byly vytvořeny na motivy znaku města Plzně. Zobrazují dvě zvířata - velblouda a chrtici - a anděla štítonoše. Sada tří příležitostných poštovních dopisnic stojí 150,00 CZK, a lze ji zakoupit zde. Katalogové označení dopisnice 53/11 (motiv: kašna - chrtice). 

Tento termín je vhodný i vzhledem k další výstavě, která se má konat v roce 2015 v České republice. Na první polovinu měsíce května 2015 se připravuje "Filatelistická výstava CHOMUTOV 2015". Čeští sběratelé tak budou mít více možností, kde vystavovat své exponáty. 


Výstava se uskuteční v roce 175. výročí vydání první poštovní známky světa (1840), v roce 70. výročí ukončení II. světové války v Evropě a osvobození města Plzně americkou armádou (1945), a v roce 20. výročí od pořádání Národní filatelistické výstavy "Plzeň 1995" .


V souvislosti s realizací výstavy probíhá od října letošního roku postupné stěhování naší společnosti do nových prostor. Nově by od konce letošního roku měly fungovat samostatné internetové stránky výstavy, zřejmě ve formě blogu.


O novinkách v souvislosti s "Celostátní filatelistickou výstavou PLZEŇ 2015 s mezinárodní účastíVás samozřejmě na stránkách našeho blogu budeme informovat.

Jiří Neumann
NEWSPHILA z.s.p.o.

Žádné komentáře:

Okomentovat