Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/10/16

ČESKO - Nová známková emise "400 let Bible kralické"

Dnes - ve středu 16. října 2013 - státní podnik Česká pošta dává do oběhu novou emisi poštovních známek České republiky pod názvem "400 let Bible kralické".


Emise je vydávána u příležitosti čtyřstého výročí od "posledního kralického vydání", které Jednota bratrská vydala roku 1613. Na další vydání, vzhledem k bitvě na Bílé hoře a následné katolické reformaci, již po následujících 250 let nedošlo.


Poštovní známka hodnoty 17,00 CZK (katalogové označení 0791), rozměrů obrazové části 33 x 33 mm, vychází v přepážkových arších (PA) o 35 známkách. Známka je tištěna plno barevným ofsetem. Autorem výtvarného návrhu je pan Josef Dudek, liniovou kresbu provedl pan Jaroslav Tvrdoň.


Celkem bylo vydáno 10.000 kusů přepážkových archů (PA), což reprezentuje 350.000 kusů poštovních známek. Nominální hodnota 17,00 CZK reprezentuje výplatné za obyčejné psaní v tuzemsku II. hmotnostního stupně (od 51 do 100 gramů).Současně je vydávána i obálka prvního dne vydání (FDC), nákladem 3.800 kusů. Její katalogové označení je 0791 FDC, prodejní cena FDC v den vydání je 24,00 CZK.   


Standardně je vydáván i list s nalepenou poštovní známkou (NL), jeho katalogové označení je 0791 NL. List je v levé spodní části označen rokem vydání "2013", v pravé části číslicí "20". Jeho prodejní cena v den vydání je 19,00 CZK.


Žádné komentáře:

Okomentovat