Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/11/11

ČESKO (Plzeň) - Setkání poštovních historiků

Jak se již stalo dobrým zvykem, podzimní setkání příznivců poštovní historie sdružených v "Českomoravské společnosti pro poštovní historii", se uskutečnilo v sobotu 10. listopadu 2012 v Plzni. 

Většina účastníků navštívila dopolední filatelistickou burzu, pořádanou plzeňským klubem filatelistů, po jejím ukončení se přepravila do restaurace Švejk (Švejk restaurant TIVOLI, Klatovská 125, Plzeň-Bory), kde již čekal objednaný salonek. 


Zlí jazykové říkají, že to, co nás - členy Společnosti - žene na toto setkání, nemá nic moc společného s poštovní historií, ale s jídlem. Je pravdou, že zdejší kuchyně je přímo vyhlášená.

Předseda Společnosti pan Libor Kunc těsně po zahájení setkání. To před ním je proslavený "Guláš feldkuráta Otto Katze se špekovým a houskovým knedlíkem"

Prvním a nejdůležitějším bodem setkání bylo jeho zahájení a zároveň zahájení jídla. Pravda, našlo se několik odrodilců, kteří klasický guláš nahradili "Pečenou kachnou von Bozenheim", ale přece jen zvítězil na celé čáře.

Jsme v Plzni, tedy za sklenicí Plzně pan Jiří Kratochvíl, autor knih o pražských poštách a XX. dílu Monografie čs. známek (Historický vývoj názvů pošt v českých zemích). I on zůstal věrný tradici, na talíři před ním je guláš...

Při tomto setkání byl zvolen poněkud volnější program, tedy nedošlo na obvyklou přednášku, ale každý člen připojil několik informací ze své sběratelské či badatelské práce a výsledkem bylo několika hodinové setkání se spoustou zajímavostí. Ať již informace o nové třídící poštovní lince v Plzni, o vydávání Zpravodaje naší společnosti, o nových výstavních řádech... atd. atd. Akce se zúčastnil i pan Jožka Osoba, malíř a galerista, který zde byl jako předseda plzeňského klubu filatelistů 03-13 Svazu českých filatelistů, a informoval zúčastněné o aktivitě směřující k vydání nové poštovní známky.

Již samozřejmostí bylo množství poštovně-historických materiálů, každý ze zúčastněných něco dovezl, výsledek byl naprosto mimořádný. I to je jedna z výhod pravidelného setkávání. Zvláštní poděkování patří panu Pavlu Hauznerovi, význačnému badateli na poli poštovní historie, bez kterého by tato akce zřejmě nikdy nevznikla. Tedy Pavle  za všechny děkuji, a věřím, že za rok se zase v Plzni sejdeme...

Žádné komentáře:

Okomentovat