Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/05/10

ČESKO - 800. výročí úmrtí dánské královny Dagmar

Ve středu 16. května 2012 bude státním podnikem Česká pošta dána do oběhu nová příležitostná poštovní dopisnice nominální hodnoty "E" (výplatné Evropa, v den vydání ekvivalent 20,00 CZK) k 800. výročí úmrtí dánské královny Dagmar, české princezny Markéty Přemyslovny, dcery českého krále Přemysla Otakara I.


Dopisnice - v grafickém provedení Renáty Fučíkové - je tištěna ofsetem a vychází v nákladu pouhých 3.600 kusů. Prodejní cena dopisnice je 25,00 CZK. Vzhledem k jejímu velmi povedenému vzhledu i zajímavému námětu lze oprávněně předpokládat, že celý náklad bude velmi brzy vyprodán.


V den vydání bude na hlavní pražské poště "110 00 PRAHA 1" používáno příležitostné poštovní razítko s vyobrazením cínové figurky - lampičky na olej - v podobě jezdce na koni, která pochází z přelomu XII. a XIII. věku. Grafický návrh příležitostného razítka je rovněž v provedení Renáty Fučíkové. 


Žádné komentáře:

Okomentovat