Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2017/08/30

ČESKO - Nové poštovní známky (0936-0939 A) "Ochrana přírody - Zoologické zahrady II."

Ve středu 6. září 2017 vyjde nová emise příležitostných poštovních známek České republiky. Emise "Ochrana přírody - Zoologické zahrady II." bude obsahovat čtyři poštovní známky a vyjde v aršíkovém provedení.


Autoři výtvarného návrhu emise jsou manželé Libuše a Jaromír Knotkovi, autorem rytiny je pan Martin Srb. Aršík, který obsahuje čtyři poštovní známky a čtyři kupóny je tištěn ocelotiskem z ploché desky (černá barva) kombinovaným vícebarevným ofsetem. Katalogové označení aršíku, jehož celková nominální hodnota činí 90,00 CZK je 0936-0939 A.


Zoologické zahrady II.

Prostřednictvím této emise jsou představovány další čtyři zoologické zahrady v České republice - ZOO Chomutov, ZOO Hodonín, ZOO Brno, a ZOO Plzeň.

První - ZOO Chomutov - byla založena v roce 1975, její celý název je "Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace" (PZOO Chomutov). Více informací lze získat na wikipedii (odkaz zde), či na oficiálních stránkách zoologické zahrady (odkaz zde). 


Druhá - ZOO Hodonín - byla založena také v roce 1975, její celý název zní "Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace". Více informací lze získat na wikipedii (odkaz zde), či na oficiálních stránkách zoologické zahrady (odkaz zde).


Třetí - ZOO Brno - byla založena v roce 1953, její celý název zní "Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace". Více informací lze získat na wikipedii (odkaz zde), či na oficiálních stránkách zoologické zahrady (odkaz zde).


Čtvrtá - ZOO Plzeň - byla založena v roce 1926, její celý název zní "Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace". Více informací lze získat na wikipedii (odkaz zde), či na oficiálních stránkách zoologické zahrady (odkaz zde).Jednotlivé poštovní známky

První - věnovaná ZOO Chomutov - je nominální hodnoty 16,00 CZK (katalogové označení 0936), motivem je Zubr evropský (Bison bonasus). Stejné zoologické zahradě je věnován i první z kupónů (K1) aršíku (umístěný v horní části mezi prvním a druhým známkovým polem) jehož motivem je Manul (Otocolobus manul).


Druhá - věnovaná ZOO Hodonín - je nominální hodnoty 20,00 CZK (katalogové označení 0937), motivem je Šimpanz (Pan troglodytes) a Lev jihoafrický (Panthera leo krugeri). Stejné zoologické zahradě je věnován i druhý z kupónů (K2) aršíku (umístěný v dolní části mezi prvním a druhým známkovým polem) jehož motivem je Tukan obrovský (Ramphastos toco).


Třetí - věnovaná ZOO Brno - je nominální hodnoty 24,00 CZK (katalogové označení 0938), motivem je Medvěd lední (Ursus maritimus). Stejné zoologické zahradě je věnován i třetí z kupónů (K3) aršíku (umístěný v horní části mezi třetím a čtvrtým známkovým polem) jehož motivem je Medvěd kamčatský (Ursus arctos beringianus).


Čtvrtá - věnovaná ZOO Plzeň - je nominální hodnoty 30,00 CZK (katalogové označení 0939), motivem je Varan (Varanus macraei) a Nosorožec indický (Rhinoceros unicornis). Stejné zoologické zahradě je věnován i čtvrtý z kupónů (K4) aršíku (umístěný v dolní části mezi třetím a čtvrtým známkovým polem) jehož motivem je Makak lví (Macaca silenus).Obálky prvního dne vydání (FDC)

Ke každé vydávané příležitostné poštovní známce je vydávána i samostatná obálka prvního dne vydání (FDC). Doplňující kresby na obálkách, rovněž i grafické návrhy razítek prvního dne vydání, provedli autoři aršíku - manželé Libuše a Jaromír Knotkovi, autorem rytiny je pan Martin Srb. Obálky jsou tištěny vždy jednobarevným ocelotiskem na stroji Waite. 


První z obálek - věnovaná ZOO Chomutov - je vydávána v celkovém nákladu 3.600 kusů. Její katalogové označení je 0936 FDC. Prodejní cena FDC je v den vydání 32,00 CZK.


Vylepená poštovní známka nominální hodnoty 16,00 CZK (katalogové označení 0936), je "znehodnocena" otiskem příležitostného poštovního razítka prvního dne vydání, jehož motivem je Zubr evropský (Bison bonasus), trojúhelníková kompozice je ve spodní části doplněna textem "CHOMUTOV", v levé části datem dne vydání (6. 9. 2017).


Motivem obrazové části FDC je Jelen bucharský (Cervus elaphus bactrianus) v kompozici čtyř spojených obrazů, doplněný českým a latinským názvem, dále textem "FDC" a iniciály autorů a rytce.


Druhá z obálek - věnovaná ZOO Hodonín - je vydávána v celkovém nákladu 3.600 kusů. Její katalogové označení je 0937 FDC. Prodejní cena FDC je v den vydání 36,00 CZK.


Vylepená poštovní známka nominální hodnoty 20,00 CZK (katalogové označení 0937), je "znehodnocena" otiskem příležitostného poštovního razítka prvního dne vydání, jehož motivem je Lev jihoafrický (Panthera leo krugeri), trojúhelníková kompozice je ve spodní části doplněna textem "HODONÍN", v levé části datem dne vydání (6. 9. 2017).


Motivem obrazové části FDC je Tygr ussurijský (Panthera tigris altaica) v kompozici čtyř spojených obrazů, doplněný českým a latinským názvem, dále textem "FDC" a iniciály autorů a rytce.


Třetí z obálek - věnovaná ZOO Brno - je vydávána v celkovém nákladu 3.600 kusů. Její katalogové označení je 0938 FDC. Prodejní cena FDC je v den vydání 40,00 CZK.


Vylepená poštovní známka nominální hodnoty 24,00 CZK (katalogové označení 0938), je "znehodnocena" otiskem příležitostného poštovního razítka prvního dne vydání, jehož motivem je Medvěd lední (Ursus maritimus), trojúhelníková kompozice je ve spodní části doplněna textem "BRNO", v levé části datem dne vydání (6. 9. 2017).


Motivem obrazové části FDC je Rosomák sibiřský (Gulo gulo) v kompozici čtyř spojených obrazů, doplněný českým a latinským názvem, dále textem "FDC" a iniciály autorů a rytce.


Čtvrtá z obálek - věnovaná ZOO Plzeň - je vydávána v celkovém nákladu 3.600 kusů. Její katalogové označení je 0939 FDC. Prodejní cena FDC je v den vydání 46,00 CZK.


Vylepená poštovní známka nominální hodnoty 30,00 CZK (katalogové označení 0939), je "znehodnocena" otiskem příležitostného poštovního razítka prvního dne vydání, jehož motivem je Nosorožec indický (Rhinoceros unicornis)trojúhelníková kompozice je ve spodní části doplněna textem "PLZEŇ", v levé části datem dne vydání (6. 9. 2017).


Motivem obrazové části FDC je Plameňák chilský (Phoenicopterus chilensis) v kompozici pěti spojených obrazů, doplněný českým a latinským názvem, dále textem "FDC" a iniciály autorů a rytce.


Listy s nalepenou poštovní známkou (NL)

Tradičně jsou ke každé emisi poštovních známek vydávány i listy s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepní listy (NL). Kromě vlastních známek, které jsou "znehodnoceny" otiskem razítka prvního dne vydání, ještě obsahují údaje o vydaných poštovních známkách. Údaje o počtu takto vydaných listů jejich vydavatel - s.p. Česká pošta - nesděluje.


Katalogové označení prvního (s vylepenou poštovní známkou nominální hodnoty 16,00 CZK) je 0936 NL (vlastní list je označen v levé spodní části rokem vydání "2017", v pravé pořadovým číslem emise a pořadovým písmen známky v emisi "18a"). Prodejní cena NL v den vydání je 18,00 CZK.


Katalogové označení druhého (s vylepenou poštovní známkou nominální hodnoty 20,00 CZK) je 0937 NL (vlastní list je označen v levé spodní části rokem vydání "2017", v pravé pořadovým číslem emise a pořadovým písmen známky v emisi "18b"). Prodejní cena NL v den vydání je 22,00 CZK.


Katalogové označení třetího (s vylepenou poštovní známkou nominální hodnoty 24,00 CZK) je 0938 NL (vlastní list je označen v levé spodní části rokem vydání "2017", v pravé pořadovým číslem emise a pořadovým písmen známky v emisi "18c"). Prodejní cena NL v den vydání je 26,00 CZK.


Katalogové označení čtvrtého (s vylepenou poštovní známkou nominální hodnoty 30,00 CZK) je 0939 NL (vlastní list je označen v levé spodní části rokem vydání "2017", v pravé pořadovým číslem emise a pořadovým písmen známky v emisi "18d"). Prodejní cena NL v den vydání je 32,00 CZK.


Analogické pohlednice (CM)

K této emisi budou vydány i analogické pohlednice, též nazývané cartes maxima (CM). V obrazové části obsahují upravenou kresbu (téměř totožnou s vydávanou poštovní známkou) tak, aby ji bylo možné doplnit o nalepenou poštovní známku a otisk denního razítka pošty "110 00 PRAHA 1".


Katalogové označení první (s vylepenou poštovní známkou nominální hodnoty 16,00 CZK) je 0936 NL. Prodejní cena NL v den vydání je 15,00 CZK, celkem je vydáváno 2.400 kusů, dalších 1.300 kusů je k dispozici bez vylepené poštovní známky.


Katalogové označení druhé (s vylepenou poštovní známkou nominální hodnoty 20,00 CZK) je 0937 NL. Prodejní cena NL v den vydání je 15,00 CZK, celkem je vydáváno 2.400 kusů, dalších 1.300 kusů je k dispozici bez vylepené poštovní známky.


Katalogové označení třetí (s vylepenou poštovní známkou nominální hodnoty 24,00 CZK) je 0938 NL. Prodejní cena NL v den vydání je 15,00 CZK, celkem je vydáváno 2.400 kusů, dalších 1.300 kusů je k dispozici bez vylepené poštovní známky.


Katalogové označení čtvrté (s vylepenou poštovní známkou nominální hodnoty 30,00 CZK) je 0939 NL. Prodejní cena NL v den vydání je 15,00 CZK, celkem je vydáváno 2.400 kusů, dalších 1.300 kusů je k dispozici bez vylepené poštovní známky.


Celková cena emise pro sběratele

Generální sběratel, který sbírá pouze základní známky, tomu bude postačovat pouze zakoupení dvou aršíků - z jednoho se vytrhají základní známky, druhý zůstane ve sbírce jako aršík. Celková cena je tak 2x 90,00 CZK, tedy celkem 180,00 CZK.
Specializovaný sběratel bude chtít základní známky doplnit o soutisk známek spojených kupóny a o samostatné poštovní známky vždy se dvěma kupony, tedy celkem o dalších 180,00 CZK.
Sběratel obálek prvního dne vydání (FDC) za čtyři vydané obálky zaplatí celkem 154,00 CZK.
Sběratel listů s nalepenou poštovní známkou, tzv. nálepních listů (NL), za čtyři takto vydané listy zaplatí celkem 98,00 CZK.
Sběratel analogických pohlednic, tzv. cartes maxima (CM), za čtyři vydané (s nalepenou poštovní známkou) zaplatí celkem 60,00 CZK.

Pokud se najde sběratel, který by chtěl všechny výše uvedené materiály, zaplatí v den vydání celkovou částku ve výši 672,00 CZK. A to kromě této emise vychází ve stejný den ještě čtyři další, dále speciální emise "vlastních známek" České pošty a jedna příležitostná poštovní dopisnice (tedy korespondenční lístek)...

Žádné komentáře:

Okomentovat