Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2016/07/28

OSN - Světové dědictví (Česká republika)

Jak jsme již na stránkách našeho blogu informovali v článcích dne 30.06. a 01.07., poštovní správa Organizace spojených národů (OSN) vydá ve čtvrtek 8. září 2016 emisi šesti příležitostných poštovních známek věnovanou Světovému dědictví UNESCO - a to památkám České republiky.


První dvě poštovní známky jsou vydávány pro potřebu poštovní správy OSN v New Yorku, proto mají nominální hodnoty v amerických dolarech (USD).


První známka emise má nominální hodnotu 0,47 USD, jejím námětem je Praha, fotografie zachycuje řeku Vltavu a pohled na pražské mosty (včetně Karlova) a část Starého Města. Do Světového dědictví byla zapsána v roce 1992.
Známka je tištěna v arších (PL) po dvaceti kusech (pět řad po čtyřech známkách), celkový náklad je 110.000 kusů známek, tedy pouze 5.500 kusů PL. 


Druhá známka emise má nominální hodnotu 1,15 USD, jejím námětem je Olomouc, fotografie zachycuje Horní náměstí s radnicí a Sloupem Nejsvětější trojice. Do Světového dědictví byla zapsána v roce 2000.
Známka je tištěna v arších (PL) po dvaceti kusech (pět řad po čtyřech známkách), celkový náklad je 110.000 kusů známek, tedy pouze 5.500 kusů PL. 


Druhé dvě poštovní známky jsou vydávány pro potřebu poštovní správy OSN v Ženevě, proto mají nominální hodnoty ve švýcarských francích (CHF).


Třetí známka emise má nominální hodnotu 1,00 CHF, jejím námětem je Kroměříž, fotografie zachycuje pohled na část zámeckých zahrad. Do Světového dědictví byla zapsána v roce 1998.
Známka je tištěna v arších (PL) po dvaceti kusech (pět řad po čtyřech známkách), celkový náklad je 90.000 kusů známek, tedy pouze 4.500 kusů PL. 


Čtvrtá známka emise má nominální hodnotu 1,50 CHF, jejím námětem je Lednicko-Valtický areál, fotografie zachycuje pohled na část zámku. Do Světového dědictví byl zapsán v roce 1996.
Známka je tištěna v arších (PL) po dvaceti kusech (pět řad po čtyřech známkách), celkový náklad je 90.000 kusů známek, tedy pouze 4.500 kusů PL. 


Třetí dvě poštovní známky jsou vydávány pro potřebu poštovní správy OSN ve Vídni, proto mají nominální hodnoty v eurech (EUR).


Pátá známka emise má nominální hodnotu 0,68 EUR, jejím námětem je Kutná Hora, fotografie zachycuje pohled na střed města s dominantou - chrámem svaté Barbory. Do Světového dědictví byla zapsána v roce 1995.
Známka je tištěna v arších (PL) po dvaceti kusech (pět řad po čtyřech známkách), celkový náklad je 100.000 kusů známek, tedy pouze 5.000 kusů PL.


Šestá známka emise má nominální hodnotu 1,70 EUR, jejím námětem je Český Krumlov, fotografie zachycuje pohled přes město na zámecký komplex Do Světového dědictví byla zapsána v roce 1992.
Známka je tištěna v arších (PL) po dvaceti kusech (pět řad po čtyřech známkách), celkový náklad je 100.000 kusů známek, tedy pouze 5.000 kusů PL.


Archové vydání (PL) známek je tištěno ofsetem v tiskárně Cartor Security Printing ve Francii, okraje listů jsou doplněny logem UNESCO a OSN.


Kromě archů (PL) budou vydány i tři známkové sešitky (ZS), pro každou měnu zvlášť, které budou obsahovat i "malé" tiskové listy vždy po čtyřech známkách doplněné drobnou kresbou v levé části.

Titulní strana ZS (New York)
Titulní strana ZS (Ženeva)
Titulní strana ZS (Vídeň)

Celkový připravovaný náklad známkových sešitků (ZS) zatím nebyl vydavatelem (poštovní správou OSN) oznámen.

Dalším sběratelským materiálem, který je tradičně vydáván budou obálky prvního dne vydání (FDC). V každém místě (New York, Ženeva, Vídeň) bude používáno jedno příležitostné poštovní razítko prvního dne vydání. Obálky (FDC) budou vydány ve třech variantách. 

Příležitostné razítko FDC (New York)
Příležitostné razítko FDC (Ženeva)
Příležitostné razítko FDC (Vídeň)

Obálky prvního dne vydání (FDC) s jednou vylepenou známkou (varianta A), jejich celkový počet je šest kusů. 


Obálky prvního dne vydání (FDC) se dvěma vylepenými známkami (varianta B), jejich celkový počet jsou tři kusy.


Obálka prvního dne vydání (FDC) vydaná ve spolupráci s poštovní správou České republiky (varianta C), kde bude vylepeno všech šest známek vydaných OSN a dvě známky vydané v České republice (nominálních hodnot 16,00 CZK a 27,00 CZK), které budou "znehodnoceny" českými razítky prvního dne vydání.


Všechny tyto materiály by měly být k dispozici pro zájemce na stánku poštovní správy OSN umístěném na pražském veletrhu Sběratel v den vydání, tedy ve čtvrtek 8. září 2016.

Žádné komentáře:

Okomentovat