Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/08/22

ČESKO - V září vyjdou nové poštovní známky (I.)

První emisí známek České republiky, která vyjde ve středu 4. září 2013, je "Ochrana přírody: Karlštejnsko - Český kras". Čtyři známky nominálních hodnot 10,00 CZK, 14,00 CZK, 18,00 CZK a 20,00 CZK vychází v jednom aršíku se čtyřmi zoubkovanými kupony.


Aršík rozměrů 177 x 121 mm je vytištěn ocelotiskem z ploché desky kombinovaným vícebarevným ofsetem, v grafickém provedení manželů Libuše a Jaromíra Knotkových, do rytiny převedené panem Martinem Srbem. Celková nominální hodnota aršíku je 62,00 CZK.


Na známce (rozměrů 23 x 40 mm) hodnoty 10,00 CZK (katalogové označení 0773) je dominantním motivem z říše rostlinné Včelník rakouský (Dracocephalum austriacum), z říše živočišné Saranče (Chorthippus vagans). 
Na tuto poštovní známku po pravé straně navazuje zoubkovaný kupon stejných rozměrů, na kterém je Medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum) a Páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis). 


Známka (obdobných rozměrů jako předchozí - tedy 23 x 40 mm) hodnoty 14,00 CZK (katalogové označení 0774) je věnována geologickému útvaru "Velká Amerika", druhým dominantním motivem z říše živočišné je  Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe). 
Na tuto poštovní známku na spodní straně navazuje zoubkovaný kupon polovičních rozměrů (na výšku), který zobrazuje geologický útvar "lom u Mořiny" doplněný ve spodní části o zástupce z říše rostlinné, a sice Lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata).


Třetí známka (rozměrů 50 x 40 mm) hodnoty 18,00 CZK (katalogové označení 0775) zobrazuje pohled na geologickou krajinu u Berounky, spodní část známky vyplňuje Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis) nad kterým se vpravo vznáší Modrásek vikvicový (Polyommatus coridon), po levé straně dva Žluťásci čilimníkový (Colias crocea). 
Na tuto poštovní známku na spodní straně navazuje zoubkovaný kupon polovičních rozměrů (na výšku), který zobrazuje v levé části Jaterník podléšku (Hepatica nobilis), v pravé dvě Ještěrky obecné (Lacerta agilis).
Nad horní stranou známky je kupon totožných rozměrů jako dole, v levé části zobrazuje dva ptáky - Včelojeda lesního (Pernis apivorus), v pravé Krahujce obecného (Accipiter nisus), uprostřed motýla Zavíječe (Pyrausta castalis).


Poslední - čtvrtá - známka (rozměrů 50 x 40 mm) hodnoty 20,00 CZK (katalogové označení 0776) zobrazuje architektonickou dominantu celého území - hrad Karlštejn, založený českým králem a římským císařem Karlem IV. roku 1348. V levém dolním rohu známky je dominanta doplněna o další ze zajímavých rostlinnách druhů, které se vyskytují na tomto území - Růže keltská (Rosa galica).

Aršík (katalogové označení 0773-0776 A) vychází v celkovém nákladu 65.000 kusů, současně vychází obálky prvního dne vydání (FDC), listy s nalepenou poštovní známkou (NL) a analogické pohlednice - cartes maxima (CM).


O den později - ve čtvrtek 5. září 2013 - bude na poště "190 00 PRAHA 9" ještě speciální příležitostné poštovní razítko s motivy z poslední známky - siluetou hradních věží Karlštejnu a Růží keltskou.

Žádné komentáře:

Okomentovat