Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2011/05/20

Páteční den a noc v Plzni 20. května 2011

První pozvánkou - na den - je navštívit jedinečnou výstavu k výročí 70 let trolejbusů ve městě Plzni, kterou si mohou návštěvníci prohlédnout v mázhauzu plzeňské radnice od 08.00 do 18.00 hodin (a v dalších dnech až do 3. června 2011 ve stejnou dobu). Desítky dokumentů, fotografií a předmětů představují historii trolejbusu jako originálního dopravního prostředku od jeho počátků až po současnost. Ukazují také slavnou historii a exportní úspěchy trolejbusů značky Škoda. Vystavené materiály zapůjčila ze svých sbírek Společnost pro veřejnou dopravu, Muzeum dopravy ve Strašicích, Škoda Electric a.s., PMDP, a.s. a další partneři. Premiéru na výstavě mají také nově objevené filmové záběry plzeňských trolejbusů z roku 1941.


K této události byla společností PRESSFIL Plzeň s.r.o. vydána dne 22. března 2011 příležitostná přítisková dopisnice nominální hodnoty "A" určená pro tuzemský poštovní provoz (hodnota "A" v den vydání dopisnice je rovna ekvivalentu 10,00 CZK).

Druhá pozvánka - na večer a pozdější noc - je na Národní zahájení VII. ročníku Festivalu muzejních nocí 2011, které se koná od 18.00 hodin v prostorách Západočeského muzea v Plzni. Na něj naváže program vlastní Plzeňské muzejní noci u těchto institucí: Západočeského muzea v Plzni (hlavní objekt), Muzea loutek (náměstí Republiky) a Národopisného muzea Plzeňska (náměstí Republiky), Západočeské galerie v Plzni, Pivovarského muzea, Plzeňského historického podzemí, a Techmania Science Center


K této události byla společností PRESSFIL Plzeň s.r.o. vydána dne 18. května 2011 příležitostná přítisková dopisnice nominální hodnoty "A" určená pro tuzemský poštovní provoz (hodnota "A" v den vydání dopisnice je rovna ekvivalentu 10,00 CZK).


Navštívíte-li plzeňskou či jinou - v jiných městech - muzejní noc, přejeme Vám touto cestou příjemnou zábavu a zajímavě strávený čas...

Žádné komentáře:

Okomentovat