Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2011/05/23

Brendl na odstřel?! ... aneb o hrobaři české filatelie.

Dne 18. května 2011 jsem ve článku "Je časopis Filatelie "bulvár" nebo Svaz českých filatelistů (SČF) odchází do ilegality?" zveřejnil informaci z časopisu Filatelie č. 5 o rezignaci ing. Lumíra Brendla na funkci předsedy Svazu.

V závěru článku jsem uvedl i spekulaci na téma časových souvislostí s dnes medializovanou causou ing. Františka Beneše a jeho prodeje "nerozpoznaných" padělků vydání "POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919" a očekávaným stanoviskem Svazu k této záležitosti. Poslední věta zněla: "Nezbývá než věřit, že z časového hlediska se jedná pouze o náhodný souběh a tyto dvě události spolu nijak nesouvisí."

Bohužel, víra je sice hezká věc, ale dnes zveřejněný dopis ing. Lumíra Brendla na stránkách on-line magazínu o filatelii INFOFILA dává celé záležitosti jiný - temnější - význam. Vzhledem k závažnosti jsem se rozhodl zde celý otevřený dopis ocitovat (věřím, že to přátelům filatelistům z Infofily vadit nebude):

Vážení kolegové!
Někteří členové předsednictva a revizní komise SČF i další přátelé mě požádali, abych vysvětlil moji rezignaci, o které se dočetli nikoliv na stránkách Informací SČF, ale v květnové Filatelii č.5/2011.
Funkci předsedy SČF jsem vykonával déle než 15 let a byl jsem do ní opakovaně zvolen delegáty čtyř valných hromad SČF v letech 1995-2010. Se svou kandidaturou v roce 2010 jsem původně již nepočítal. Na naléhání tajemníka SČF Jaroslava Malečka jsem ji nakonec přijal. Napadání mé osoby ze strany Františka Beneše, majitele Filatelie, spol. s r.o., však trvá téměř rok. Na schůzi výkonného výboru SČF v červnu roku 2010 mne a místopředsedu SČF Víta Vaníčka dokonce obvinil z "komplotu", tj. "na domluvení se na společném spáchání zlého nebo trestného činu" vůči SČF. Kritika pokračovala i po 4. valné hromadě otevřenými dopisy a stanovisky. Vyvrcholilo to jeho elektronickým dopisem členům P SČF a RK SČF ze dne 9. dubna 2011, tj. přesně necelý den před 2. zasedáním předsednictva SČF 10. dubna 2011. Na jeho základě jsem napsal žádost o uvolnění z funkce předsedy SČF. Jen mě mrzelo, že nikdo z těch, kterým byl dopis Františka Beneše určen a kteří o něm na schůzi předsednictva snad věděli, nepronesl na moji obhajobu ani slovo a nad osočováním mé osoby se nepozastavil. Takový nevšímavý postoj jsem nečekal.
Rozhodně nechci, aby mé jméno poškozovalo pověst či postavení Svazu českých filatelistů, jehož jsem členem již 58 let, a proto jsem nabídl svou rezignaci.
Na přímý dotaz místopředsedy SČF Waltera Müllera jsem odpověděl, že jsem připraven i nadále plnit povinnosti člena výkonného výboru i předsednictva SČF a úkoly, které jsem ve SČF přijal.

S pozdravem
Lumír Brendl

Je velkou škodou pro českou (a moravskou) filatelii, že aktivity pana ing. Františka Beneše nyní zřetelně přecházejí - alespoň dle mého názoru - k získání titulu předseda SČF. Vzhledem k tomu, že jej již několik let označuji za "hrobaře české filatelie" - a to prosím není nadávka, pouze reálné zhodnocení výsledků jeho chování - a mám pro to dosti relevantních důkazů, obávám se, že na rakev s označením "SČF" již začínají dopadat první zásypy hlíny.  

Snad ještě jen poznámku - trochu smutnou. Je s podivem, že člověk který je napadán napíše: "nechci, aby mé jméno poškozovalo pověst či postavení Svazu českých filatelistů, jehož jsem členem již 58 let, a proto jsem nabídl svou rezignaci" a odchází, zatímco človek, o jehož charakterových vlastnostech si můžeme myslet své, bohorově zůstává. Na stranu druhou, alespoň to dává tušit charakter...

Vážený pane Lumíre Brendle. Sám za sebe věřím, že i přes tuto smutnou a hořkou záležitost ve filatelii a mezi námi filatelisty zůstanete a nezanevřete na nás. Ostatně, na svých cestách po klubech, klubových schůzkách a setkáních jste jistě sám zjistil, že podobných existencí (míním teď charakterů pana Beneše) je mezi námi opravdu jen velmi málo, že většině jde o náš krásný koníček - o filatelii. 
A mohu-li být na závěr osobní - známe se již přes třicet let a i díky Vám a Vašemu jurování na výstavách mladých filatelistů, připomínkách k mému exponátu, jsem nyní odborně filatelisticky tam kde jsem... Za to Vám patří můj velký dík (... a na toho "hrobaře" se vykašlete, nesahá Vám ani po kotníky).   

Žádné komentáře:

Okomentovat