Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2018/05/02

ČESKO - Nesprávné informace na blogu "EXPO-NET.BLOGSPOT.CZ"

Dne 1. května 2018 se na filatelistickém informačním blogu "expo-net.blogspot.cz" objevila pod názvem "Nové vlastní známky - VZ TL 0083, vlastní známky číslo 0776-0800: Svět filatelie" informace o námi vydávané emisi vlastních známek "SVĚT FILATELIE".

2018-05-01 Expo-net - PrtSc - 17.50 hodin

Jsme rádi, že tento blog informuje o našich aktivitách ve prospěch propagace sbírání známek a filatelie, ale tentokrát došlo k chybnému zveřejnění několika zásadních informací, což se běžně u tohoto - dobře informovaného - blogu nestává.

1. Datum vydání
Datum vydání této emise je v souladu se závaznou objednávkou akceptovanou s.p. Česká pošta výroční den vydání první poštovní známky světa, tedy neděle 6. května 2018.

2. Předání známek objednavateli
K předání vytištěných poštovních známek skutečně došlo v pátek 27. dubna 2018. Potud je informace správná, avšak jsou-li známy autorovi článku interní informace státního podniku Česká pošta, je třeba doříct i "b". Tedy, že součástí byl (kromě předávacího protokolu) i parafovaný závazek, že známky emise "SVĚT FILATELIE" nebudou uvolněny do distribuce zájemcům před dnem vydání, tj. 6.5.2018. Jedná se o standardní postup, který znají stovky odběratelů nových poštovních známek státního podniku. Nejedná se tak o žádnou "šokující" informaci.

3. Náklad vlastních známek
Náklad vlastních známek je 1.000 kusů tiskových listů, tedy nikoliv udávaných 600 kusů.

4. Známky jsou v prodeji
S ohledem na příslušné dohody se státním podnikem Česká pošta budou známky poprvé představeny v den vydání, tj. v neděli 6. května 2018. Tedy zatím - až do emisního dne - je není možné fyzicky získat.

Závěrem můžeme pouze konstatovat, že takto zveřejněná informace plná nesprávných údajů může náš Spolek - zejména v očích filatelistické veřejnosti - výrazně poškodit. Pokud například pro sběratele a zájemce o filatelii nabízíme například odeslání doporučeného dopisu s příležitostnou R-nálepkou a razítkem prvního dne vydání, mohou být po shlédnutí článku na "Exponetu" na oprávněných pochybách. Který je tedy první den vydání - 27. duben či 6. květen? A budou tyto nabízené dopisy opravdu dopisy I. dne vydání?

2018-05-01 KF0015 - PrtSc - 23.45 hodin

Vzhledem k tomu, že údaje z článku na "Exponetu" přebírají i jiné filatelistické stránky, mrzí nás celá situace o to víc. Věříme, že chyby v článku budou jeho provozovatelem brzy uvedeny na správnou míru.   

Jiří Neumann
předseda zapsaného spolku
pro rozvoj filatelie
NEWSPHILA

Žádné komentáře:

Okomentovat