Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2015/12/20

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA - Poštovně-historický materiál: poslední den platnosti

Na stránkách blogu NEWSPHILA představujeme zajímavé či dokonce zcela ojedinělé poštovně-historické materiály, které se dodnes dochovaly, a tak mohou dokumentovat dobu svého vzniku.


Velký státní znak Protektorátu Čechy a Morava, užívaný v letech 1939 až 1945 (zdroj: wikipedie).

Státní útvar Protektorát Čechy a Morava (Protektorat Böhmen und Mähren) vznikl po rozpadu Česko-Slovenské republiky v roce 1939. V úterý dne 14. března 1939 vyhlásil Slovenský sněm v Bratislavě vznik Slovenského státu, následující den obsadila německá armáda zbytek historických zemí - Čechy a Moravu.


Mapa Německé Říše (1941) s vyznačeným územím Protektorátu Čechy a Morava a Generálního gouvernementu (zdroj: wikipedie).

O den později - ve čtvrtek 16. března 1939 - je za přítomnosti Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera na Pražském hradě vyhlášen vznik Protektorátu Čechy a Morava. Dosavadní prezident Česko-Slovenské republiky Dr. Emil Hácha se stal tzv. státním prezidentem.


Příležitostná poštovní dopisnice České republiky "Okupace Čech a Moravy" s natištěnou známkou vzoru "Desítka" (nominální hodnota 10,00 CZK) z emise "70. výročí rozpadu Česko-Slovenské republiky" vydaná 11. března 2009 v limitovaném nákladu 1.000 kusů (katalogové označení 14/09).
Část nákladu dopisnic byla dne 15. března 2009 oražena na poště "119 00 Praha 012" (umístěné v areálu Pražského Hradu) strojovým razítkem s propagačním štočkem s motivem portrétu prezidenta Česko-Slovenské republiky JUDr. Emila Háchy (1872-1945). Zdroj: http://dopisnice.blogspot.cz

Samozřejmě, tyto politické změny se promítly i do poštovního provozu. Poštovní známky s označením bývalého státního útvaru "ČESKOSLOVENSKO" (platné k 15. březnu 1939) či "ČESKO-SLOVENSKO" (vydané ještě v dubnu 1939) zůstaly prozatím v platnosti. Protektorátní poštovní správa připravila k 15. červenci 1939 (sobota) vydání přetiskového provizoria, které mělo spíše demonstrační (a rovněž i filatelistický) význam. 
Ostatně o tom svědčí i vydání prvních - definitivních - protektorátních známek o čtrnáct dní později. V sobotu dne 29. července 1939 vycházejí nejvíce používané hodnoty v běžném (tuzemském) poštovním provozu: 50h "Karlštejn" (v barvě zelené, katalogové označení BM 0029), 60h "Kutná Hora" (v barvě fialové, katalogové označení BM 0030), a 1K "Pražský hrad" (v barvě červené, katalogové označení 0031), všechny jako součást postupně vydávané emise "Krajinářské náměty". 
Vzhledem k tomu, že do konce měsíce srpna 1939 se protektorátní poštovní správě podařilo vydat celkem 16 nových výplatních poštovních známek (emisí "Lipová ratolest" a "Krajinářské náměty") bylo rozhodnuto, že všechny známky bývalé československé (resp. česko-slovenské) provenience budou k datu 1. prosince 1939 (pátek) staženy z oběhu a jako poslední den jejich platnosti byl určen 15. prosinec 1939 (pátek). Stažením z oběhu bylo míněno opatření, kdy tyto známky přestaly být prodávány firmám a obyvatelstvu u přepážek poštovních úřadů, případně u dalších prodejců poštovních cenin.  Poslední den platnosti československých poštovních známek je zdokladován na vyobrazeném dopise. Ten byl vyplacen čtyřmi poštovnímu známkami emise "Střední státní znak" vydanými v roce 1929: hodnota 30h  (fialová, vydaná dne 10. dubna 1929, katalogové označení CS 0252), hodnota 10h (hnědá, vydaná dne 2. února 1929, katalogové označení CS 0249), a dvě známky hodnoty 5h (modrá, vydaná dne 2. února 1929, katalogové označení CS 0248). Celková hodnota vylepených poštovních známek byla 50 haléřů.

Dopis byl vhozen dne 15. prosince 1939 do poštovní schránky, která byla vybírána poštou "Pilsen 10 - Plzeň 10" (katalogové označení poštovního úřadu dle "Monografie poštovní historie 1939-1945 Protektorát Čechy a Morava / Protektorat Böhmen und Mähren" je "PU.2645"), neboť při podání na poštovní přepážce by byl podavatel upozorněn na chybějící výplatné a vyzván k jeho doplacení. Správná výše výplatného za dopis do hmotnosti 20 gramů zaslaný v místě (Plzeň) činila 60 haléřů.
Na poštovním úřadě (který sídlil v plzeňské čtvrti Doudlevce) byly známky znehodnoceny dvou kruhovým denním razítkem "PILSEN 10 - PLZEŇ 10(dvojjazyčné německo-české názvy pošt byly zavedeny 18. září 1939) s rozlišovacím označením "b" s datem "15.XII.39" a hodinovým údajem "17" (katalogové označení razítka typu "A.11dle "Monografie poštovní historie 1939-1945 Protektorát Čechy a Morava / Protektorat Böhmen und Mähren" je "PU.2645.RRS.02"). Na poštovní úřad bylo dodáno (společně s razítky "a" a "c") dne 12. října 1939 a bylo používáno po celou dobu Protektorátu až do 6. května 1945, kdy byla Plzeň osvobozena jednotkami americké armády.
Současně byla poštovním úředníkem na dopise vyznačena i hodnota trestného porta "T 20", které bylo nutno vybrat při dodání dopisu adresátovi doručovacím poštovním úřadem. Trestné porto bylo vypočítáváno jako dvojnásobná hodnota chybějící částky, v tomto případě deseti haléřů. Dvojnásobek této částky činil vyznačenou částku, tedy 20 haléřů. 

Doručovacím poštovním úřadem (v jehož obvodu bylo plzeňské Husovo náměstí) byla pošta "Pilsen 1 - Plzeň 1", dodnes umístěná na stejném místě v historickém centru města (katalogové označení poštovního úřadu dle "Monografie poštovní historie 1939-1945 Protektorát Čechy a Morava / Protektorat Böhmen und Mähren" je "PU.2636"). Po příchodu pošty byla na obálku s vyznačenou hodnotou doplatného "T 20" nalepena (již protektorátní !!!) doplatní známka emise "Ornamentální motiv" hodnoty 20h (červená, vydaná dne 1. prosince 1939, katalogové označení BM DL 003).
Následně byla známka znehodnocena dvou kruhovým denním razítkem "PILSEN 1 - PLZEŇ 1" s rozlišovacím označením "4c" s datem "16.XII.39" a hodinovým údajem "5" (katalogové označení razítka typu "A.11dle "Monografie poštovní historie 1939-1945 Protektorát Čechy a Morava / Protektorat Böhmen und Mähren" je "PU.2636.RRS.27"). Na poštovní úřad bylo dodáno (společně s dalšími dvacet třemi dvojjazyčnými razítky) dne 12. října 1939 a bylo používáno po celou dobu Protektorátu až do 6. května 1945, kdy byla Plzeň osvobozena jednotkami americké armády.
Příslušnou částku trestného porta vybral při doručení zásilky hotově poštovní doručovatel - listonoš. Ta pak byla vyznačena v příslušném denním záznamu o výši doplatného, který byl sestavován doručovacím poštovním úřadem "Pilsen 1 - Plzeň 1", z důvodu vyúčtování použitých doplatních známek. 

Vzhledem k použití československých poštovních známek v poslední den jejich platnosti, a následného zúčtování chybějícího výplatného protektorátní poštovní známkou o den později, jedná se o naprosto unikátní poštovně-historický doklad poštovního provozu. 
Tento dopis je nabízen k prodeji v sekci materiálů z období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945) pod označením "BuM000047" na odkazu zde.


Poznámka:
Výše uvedený popis dopisu je převzat z "Monografie poštovní historie 1939-1945 Protektorát Čechy a Morava / Protektorat Böhmen und Mähren". V případě citace z výše uvedených údajů je vždy nutno uvádět zdroj.

Žádné komentáře:

Okomentovat