Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2015/07/22

ČESKOSLOVENSKO (1944-1992) - Výrobní vada 10 Kčs známky emise "Výročí osobností" (1990)

Představujeme zajímavou poštovní celistvost z období Československé republiky vyplacenou příležitostnou známkou hodnoty 10 Kčs (katalogové označení: 2927) "Bohuslav Martinů (1890-1959)" emise "Výročí osobností" (vydanou 9. ledna 1990) s výrazným posunem zoubkování vůči obrazu známky.


Dvoudílná poštovní dobírková průvodka k balíku hmotnosti 0,500 kg, s udanou cenou 500,00 Kčs, zaslaného na dobírku ve výši 85,00 Kčs jako pytlová zásilka (týkalo se balíků do hmotnosti 3 kg, bílá samolepicí nálepka s červeným písmenem „P“), celková částka výplatného činila 10 Kčs.

Podací ruční denní razítko „145 00 PRAHA 5“ s rozlišovacím označením „_“ (?) a datem 24.02.1992, balíková nálepka „PRAHA 45“ s podacím číslem „780“. Na zadní straně poštovní dobírkové průvodky dvě razítka doručovací pošty „352 01 AŠ 1“, první s rozlišovacím označením „18“ (příchodní razítko průvodky) s datem 25.02.1992, druhé s rozlišovacím označením „14“ (příchodní razítko balíku) s datem 27.02.1992.


Poštovní dobírková průvodka vyplacena jednou příležitostnou známkou nominální hodnoty 10 Kčs námětu "Bohuslav Martinů (1890-1959)" z emise „Výročí osobností“ (katalogové označení 2927, vydána 9. ledna 1990) s posunutým hřebenovým (HZ) zoubkováním ve vodorovném směru ve směru dolů (zasahuje přímo do horní části obrazu známky)! Díky tomuto posunu je uprostřed spodní části známky patrný i tzv. "nápichový" křížek, který sloužil (mimo jiné) jako kontrolní měřící bod pro správné vycentrování perforačního rámce.


Samostatná hodnota 10 Kčs řádně poštovně použitá bez dalších dolepených známek představuje méně často se vyskytující jedno známkovou frankaturu.

Žádné komentáře:

Okomentovat