Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2012/02/24

SLOVENSKO - Mezinárodní odpovědka vzor "Nairobi"

Dne 22. února 2012 dala Slovenská pošta a.s. (respektive její organizační složka POFIS) do oběhu novou mezinárodní odpovědku (CRI) vzoru "Nairobi", platnou do 31. prosince 2013. Její prodejní cena je 2,00 EUR. Kromě prodejen POFIS Bratislava by měla být k dispozici na všech provozovnách (poštách) akciové společnosti Slovenská pošta. 


Mezinárodní odpovědka (francouzsky "Coupon-réponse international", dříve vzor Světové poštovní unie "C 22", dnes "CN 01") je zvláštní druh celiny (ceniny), kterou vkládá odesílatel do zásilky pro adresáta.

Tomu pak pošta v zemi určení vymění odpovědku za výplatní známky v hodnotě výplatného za obyčejné psaní prvního hmotnostního stupně do ciziny. Zjednodušeně formulováno - jedná se o dobropis na známku pro odpověď z ciziny.

Obvyklá praxe je taková, že poštovní úřad v místě zakoupení v levé části CRI orazítkuje denním razítkem s datem prodeje a vyznačí na ni též její prodejní hodnotu (uprostřed mezi poli pro denní razítka). Někdy jsou již CRI pro určité země těmito údaji opatřeny dopředu (strojovým potiskem). Při výměně (použití) ji přijímací poštovní úřad v zahraničí orazítkuje denním razítkem s datem výměny (v pravé části CRI) a ponechá si ji pro pozdější zúčtování mezi poštovními správami.

Odpovědky malého formátu (A7) byly v prodeji do 31. prosince 2001 (poslední ze vzorů tohoto formátu byl takzvaný lousannský). Od 1. ledna 2002 jsou prodávány odpovědky velkého formátu A6, první z nich byl takzvaný pekingský vzor. Označení vzorů (lousannský, pekingský, nairobský) je dáno názvem města, ve kterém se koná příslušný kongres Světové poštovní unie (UPU), který rozhodne o používání nového grafického vzoru mezinárodních odpovědek (CRI).     

Žádné komentáře:

Okomentovat