Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2021/06/18

ČESKO - Mimořádná výrobní vada nové české známky

Včera - ve čtvrtek 17. června 2021 - jsme na našem kanále na platformě YouTube zveřejnili nové video, ve kterém popisujeme mimořádnou výrobní vadu nové poštovní známky emise "900. výročí premonstrátského řádu" (vydané 25. listopadu 2020), která nám byla předložena k posouzení.

Předložen nám byl celý kompletní padesáti kusový arch. A jak vyplývá z našeho zjištění, je na něm jasně zřetelná výrobní vada (VV) tisku - tzv. smykový (někdy označovaný i jako dvojitý) tisk

Více informací, včetně detailů zjištěných pod mikroskopem, naleznete v našem novém videu na odkazu zde:

 


2021/06/13

ČESKOSLOVENSKO - O prodeji některých položek na nedělní aukci (druhá část)

Dnes - v neděli 13. června 2021 proběhne na internetu on-line aukce společnosti FILATELIE Petr Flaška. V pátek jsme na našich stránkách na platformě YouTube zveřejnili druhou část videa, které se věnuje několika - dle našeho názoru - problematickým položkám nabízeným z období první Československé republiky (1918-1938) a druhé Česko-Slovenské republiky (1938-1939).Video naleznete na tomto odkazu zde:2021/06/12

ČESKOSLOVENSKO - O prodeji některých položek na nedělní aukci (první část)

V neděli 13. června 2021 proběhne na internetu on-line aukce společnosti FILATELIE Petr Flaška. V pátek jsme na našich stránkách na platformě YouTube zveřejnili první část videa, které se věnuje několika - dle našeho názoru - problematickým položkám nabízeným z období první Československé republiky (1918-1938).


Vlastní video naleznete na tomto odkazu zde:2021/04/24

ČESKOSLOVENSKO - Delší povídání o (ne)filatelistické "hradčanské" celistvosti z roku 1918

První československé poštovní známky byly vydány dne 18. prosince 1918 s vyobrazením Hradčan od mistra Alfonse Muchy. Do prodeje byla dána hodnota 5 h v barvě zelené a hodnota 10 h v barvě červené.

Tyto známky poštovně použité - na řádně vyplacených a přepravených - dopisech, korespondenčních lístcích či pohlednicích z prosince roku 1918 jsou mimořádně (až extrémně) vzácné a proto takové celistvosti mohou na aukcích dosáhnout až několika desetitisícových částek, případně až částek kolem jednoho sta tisíc korun...

...ale, a to je třeba ještě jednou zdůraznit "na řádně vyplacených a přepravených". Před delší dobou - v roce 2017 - jsme obdrželi k posouzení (či chcete-li dobrozdání) jednu celistvost z tohoto období, která byla na jedné naší aukci nabízena s poznámkou "nefilatelistická zásilka".

Se souhlasem vydražitele jsme v tomto týdnu na našem video kanále na platformě YouTube natočili delší povídání, které se věnuje podrobnému rozboru, jak vznikla tato celistvost i hodnocení, zda se skutečně jedná o proklamovanou "nefilatelistickou zásilku". Jak rozbor dopadl, se dozvíte v našem novém videu na odkazu zde:2021/03/28

ČESKO - Povede se dnes prodat po druhé stejný padělek?

Když jsme před více než rokem v rámci našich videí upozorňovali na poměrně nebezpečný padělek prvorepublikového dopisu (ke škodě sběratelů) nabízený v rámci aukce BRNOFILA Bláha, nenapadlo nás, že bude v roce letošním nabízený v jiné aukci k prodeji podruhé...

To se však stalo a tento dopis je nabízený (jako položka číslo 0439) v Aukci celin a poštovní historie (PAC) s vyvolávací cenou 5.000,00 CZK. Uzávěrka aukce je dnes - v neděli 28. března 2021 - v 18.00 hodin. Tedy zatím není jasné, zda bude dopis prodán a za jakou částku.

Na toto téma jsme v pátek natočili další video, které je zveřejněno na našem video kanále na platformě YouTube. Více informací, na odkazu zde:ČESKO - Prodej padělků prvorepublikových telegramů na dnešních nedělních aukcích

V neděli 28. března 2021 budou v rámci probíhajících aukcí nabídnuty sběratelům tři prvorepublikové telegramy "odeslané" z poštovního úřadu "České Budějovice 1" v roce 1920.


První a druhý ve společnosti BURDA Auction pod položkou číslo 2326 za vyvolávací částku 1.000,00 CZK, a pod položkou číslo 2327 za stejnou vyvolávací částku, tj. 1.000,00 CZK.


Třetí v rámci aukce celin a poštovní historie ("PAC") pod položkou číslo 0359 za vyvolávací částku 5.000,00 CZK.Všechny tyto telegramy (celistvosti) jsou jednoznačně padělky ke škodě sběratelů. Na stránkách tohoto blogu jsme se jim již věnovali v roce 2020 v článku "ČESKO - Prodá se na dnešní aukci padělek?", který se věnoval dalšímu zjištěnému padělku nabízenému v rámci 62. jarní aukce společnosti BURDA auction v neděli 1. března 2020.

Více podrobností k dnes nabízeným padělkům naleznete na našem videu na odkazu zde:2021/03/27

ČESKO - Prodej padělků celistvostí Zakarpatské Ukrajiny na nedělních aukcích

V neděli 28. března 2021 budou v rámci probíhajících aukcí nabídnuty sběratelům dva dopisy z území tzv. Zakarpatské Ukrajiny z let 1944-45.

První ve společnosti BURDA Auction pod položkou číslo 3254 za vyvolávací částku 13.000,00 CZK (v pátek již byla v rámci průběžných aukčních příkazů ve výši 21.000,00 CZK).

Druhý v rámci aukce celin a poštovní historie ("PAC") pod položkou číslo 1563 za vyvolávací částku 8.000,00 CZK.

Oba dopisy (celistvosti) jsou jednoznačně padělky ke škodě sběratelů. Více podrobností naleznete na našem videu na odkazu zde:2021/02/07

ČESKO - Nová příležitostná R-nálepka pošty "756 53 Vidče"

Pátá příležitostná R-nálepka (na doporučené dopisy) roku 2021 začala být používána od 1. února na poště "756 53 Vidče".

Více informací v krátkém videu zde:2021/02/06

ČESKO - Co týden dal a vzal (25.01.-31.01.2021)

Pravidelné ohlédnutí předsedy zapsaného spolku NEWSPHILA pana Jiřího Neumanna za předchozí období (25.01.-31.01.2021) z hlediska poštovní historie, poštovního provozu a filatelie...2021/02/05

ČESKO - Nová příležitostná R-nálepka pošty "110 00 Praha 1"

Čtvrtá příležitostná R-nálepka (na doporučené dopisy) roku 2021 začala být používána od 31. ledna 2021 na poště "110 00 Praha 1".

Více informací v krátkém videu zde:2021/02/03

ČESKO - Exponet forum oslavuje!

Právě dnes (ve středu 3. února 2021) se na blogových stránkách sběratelského "Exponet forum" objevila - zejména pro příznivce filatelie - velmi potěšující zpráva.

Číselný počítač IP adres unikátních počítačů (připojený k těmto stránkám 9. prosince 2008) naměřil připojení 300.001 českého individuálního počítače

Zároveň došlo i k připojení 29.001 amerického individuálního počítače, tedy k další pomyslné metě.


Takto tedy vypadá ona tabulka - zde je ještě nutno připojit informaci, že každá IP adresa jednoho počítače se denně započítává pouze jednou, bez ohledu na počet dalších denních přihlášení. 

Nezbývá nic jiného než popřát stránkám "Exponet forum" další tisíce připojených filatelistů, a hlavnímu strůjci tohoto úspěchu - panu ing. Břetislavu Janíkovi - hodně zdraví a sil do dalších dní, měsíců a let při informování o všem zajímavém co se právě odehrává v poštovnictví a filatelii... 


2021/01/28

ČESKO - Co týden dal a vzal ... (18.01.-24.01.2021)

Pravidelné ohlédnutí předsedy zapsaného spolku NEWSPHILA pana Jiřího Neumanna za předchozí období (od 18. do 24. ledna 2021) z hlediska poštovní historie, poštovního provozu a filatelie...2021/01/27

ČESKO - Nová příležitostná R-nálepka pošty "582 66 Krucemburk"

Třetí příležitostná R-nálepka (na doporučené dopisy) roku 2021 začala být používána od 14. ledna 2021 na poště "582 66 Krucemburk".

Více informací v krátkém videu zde:2021/01/25

ČESKO - Nová příležitostná R-nálepka pošty "110 00 Praha 1"

Druhá příležitostná R-nálepka (na doporučené dopisy) roku 2021 začala být používána od 8. ledna 2021 na poště "110 00 Praha 1".

Více informací v krátkém videu zde:2021/01/24

ČESKO - Nové poštovní známky (CZ 1089-90) "Známka na známce"

Dne 23. září roku 2020 byla vydána další emise známek České republiky, tentokrát jako emise dvou známek výplatních, pod názvem "Známka na známce".
Známky byly v tomto termínu vydány u příležitosti připravované výstavy raritních poštovních známek v Národním muzeu v Praze, jejíž pořadatelem je "Prestige Philately Club Prague" (ve zkratce též PPCP). Ostatně o tom svědčí název tohoto spolku, včetně loga, v prostřední a levé spodní části obou poštovních známek. 
Výstava se nakonec uskutečnila, byť v posunutém termínu (vlivem koronavirových zákazů) alespoň částečně v prosinci roku 2020.  

K námětu samotných poštovních známek - první (nominální hodnoty "B") zobrazuje známou a velmi vzácnou známky z období první československé republiky, tzv. "Chybotisk 50 na 50", které se do dnešní doby zachovalo pouze několik razítkovaných kusů. 
Druhá (nominální hodnoty "E") zobrazuje opět velmi vzácnou poštovní známku rakouského císařství, vydanou roku 1851, dnes známkou jako tzv. "Rumělkový Merkur", která sloužila k úhradě poštovních poplatků za přepravované novinové svazky. 

Grafickou úpravu emise provedl pan Kamil Knotek, každá ze známek (tištěných ofsetem) byla vydána v samostatném archu, který obsahoval celkem 50 kusů známek

Celkem bylo takto vydáno 400.000 kusů, od každé hodnoty. To znamená vydání celkem 8.000 kusů archů jednotlivé známky. Vzhledem k tomu, že známky byly vydány jako výplatní, nelze vyloučit jejich případný další dotisk.

Hodnota "B" (ekvivalent v den vydání = 19,00 CZK) má katalogové označení "CZ 1089", hodnota "E" (ekvivaletn v den vydání = 39,00 CZK) má katalogové označení "CZ 1090". Obálky prvního dne vydání nebyly vydány, neboť v případě výplatních známek se obvykle nevydávají.

Delší povídání o této emisi naleznete na našem video kanále na youtube na odkazu zde: