Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2013/02/25

ČESKO - Závišův kříž a speciální pamětní list

Ve středu 29. května 2013 bude vydána emise Závišův kříž – Vyšší Brod“, známka (formátu 23 x 64 mm) nominální hodnoty: 26,00 CZK (tuzemské výplatné, doporučená zásilka standardizovaného formátu do hmotnosti 50 gramů). Tisková technika: WAITE, počet známek v upraveném tiskovém listu (UTL): 5, rytina: pan Miloš Ondráček. Celkový náklad: 35.000 kusů PL, tj. 175.000 kusů známek. Standardně bude vydána obálka prvního dne vydání (FDC) a list s nalepenou známkou (NL, tzv. nálepní list),


Zároveň - ve stejný den - bude vydán „Příležitostný tisk Závišův kříž, příloha katalogu výstavy PM ve Vyšším Brodě“. Tento příležitostný tisk, vložený v modrých sametových propagačních deskách České pošty, s. p., bude sestavený ze dvou vložených kartonových shodně číslovaných příloh: 

1. Kresba známky Závišův kříž od Miloše Ondráčka ve velikosti A5 na výšku, dole s drobným textem: „ROZKRESBA ZNÁMKY ZÁVIŠŮV KŘÍŽ OD RYTCE MILOŠE ONDRÁČKA, ČESKÁ POŠTA, s. p., 2013“. Tisk rozkresby (ofset v černé barvě) bude opatřen podpisem autora rozkresby a rytiny známky Miloše Ondráčka. 

2. Dvoulist uvnitř s nalepenými původními otisky rytin známek v jednotlivých barevných variantách a barevný soutisk známky (s přeškrtnutou hodnotou), krytými kartonovou paspartou, opatřenou ve spodní části tiskem původní cisterciácké pečetě používané ve Vyšším Brodě a drobným textem: „OTISKY A SOUTISK RYTIN ZNÁMKY ZÁVIŠŮV KŘÍŽ OD RYTCE MILOŠE ONDRÁČKA, ČESKÁ POŠTA, s. p., 2013“. Pasparta bude opatřena podpisem P. Jana Justýna Berky, OCist, převora Cisterciátského opatství ve Vyšším Brodě. 

Celková cena tohoto výjimečného kompletu bude činit 950,- CZK (včetně DPH ve výši 21%). Objednávky (nejpozději do pondělí 4. března 2013) je možno zaslat na adresu: Česká pošta, s. p., Marie Chábová, Prodejna známkové tvorby, Jindřišská 14, 110 00 Praha 1, nebo e-mail adresu: chabova.marie@cpost.cz. Příležitostný tisk bude v den vydání v prodeji na přepážkách prodejny známkové tvorby (č. 29 a č. 30) v hale hlavní pošty "110 00 PRAHA 1" v Jindřišské ulici. 

Žádné komentáře:

Okomentovat