Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2024/02/12

Příručka "ČESKOSLOVENSKO - REVOLUČNÍ 1918" (I. část)

V prosincovém – dvanáctém – čísle časopisu FILATELIE, které bylo distribuováno v čase Vánočních svátků, byla vložena „specializovaná příručka pro sběratele čs. revolučních vydání 1918“.

Titulní strana časopisu FILATELIE 12/2023

Jak sama redakce časopisu (ve své promluvě k čtenářům) uvádí „Příručka obsahuje podrobné popisy a názorná vyobrazení, díky nimž je možné rozeznat, z jakého nákladu (původní nebo dotisk) zkoumaná známka pochází. To má totiž rozhodující vliv na její tržní cenu!“.

FILATELIE 12/2023, str. 1


A proto, že se v našich videích na platformě YouTube často věnujeme – v rubrice „AUKCE? a AUKCE!“ – právě revolučním přetiskům z roku 1918 a jejich nabídce na současných aukcích pořádaných v České republice, bylo přirozené se na příručku podívat poněkud podrobněji zvláště z odborného hlediska.

Ostatně i pod našimi videi z posledních let je v diskusích či dotazech patrné, že se i zkušenější sběratelé „pídí“ po informacích, jak to tenkrát skutečně bylo.

Obal Specializované příručkyA. PŘÍRUČKA A AUTOR

Příručka samotná, byť byla vydána jako příloha časopisu Filatelie, a má i průběžné číslování stránek, byla vydána společností POFIS, spol. s r.o., jak vyplývá z anonce na straně 51. Vyšla jako celobarevná, celkem obsahuje 56 stran. Její cena je 200,00 CZK, pro členy Klubu filatelie stojí 148,00 CZK.

Příručka str. 51: Informace o vydavateli

Jako její autor je uváděn pan Marek Vrba, který je i podepsán na zadní straně obalu pod anotací specializované příručky.

Příručka str. 56: Promluva autora

Je otázkou, do jaké míry je pan Marek Vrba autorem Příručky, neboť v samotné promluvě je velmi často používáno množného čísla „naše nová příručka“, „jsme dospěli ke stanovení“, „z opatrnosti uvádíme prozatím“, „jsme věnovali velkou péči“, a „uvítáme vaše náměty … k nimž přihlédneme“.

Tolik samotná promluva, ale i například na druhé straně se v úvodu Příručky objevuje obrat „a návrhů, které dále popisujeme“. Tyto formulace dávají tušit, že autorů Příručky bylo nepochybně povícero, byť nejsou nikde v textu uváděni.


B. REVOLUČNÍ 1918

Příručka – či spíše katalog – si dala, alespoň podle názvu, za cíl seznámit sběratelskou veřejnost – a možná i potenciální investory – s jednotlivými revolučními vydáními na našem území v roce 1918.

Ale zde vidím základní problém, neboť značná část příručky je věnována dotiskům těchto přetisků z roku 1919, a v horším případě i z let pozdějších. Pokud tedy autor (či autoři) příručky na straně 27 citují z monografie pánů Ervína Hirsche a Jaroslava Fraňka „Československé známky“ z roku 1935, možná by bylo dobré, aby si přečetli i úvodní stať této monografie pod názvem „Revoluční přetisky“ na straně 105 až 107. Kde jsou mimo jiné zmíněny i časové souvislosti s rozhodnými daty té doby, tedy časovým úsekem od 29. října do 18. listopadu 1918.

Příručka str. 27: Citace z Monografie

A tento časový úsek v případě Českých zemí jasně definuje úsek, ve kterém mohly být některé přetisky vyrobeny a případně i poštovně použity.

Obal monografie Československé známky" z roku 1935

V této souvislosti opět odkazuji na naše videa (na platformě YouTube), která se věnují tomuto období a časovým hlediskům při posuzování relevantnosti jednotlivých přetisků.


Jiří Neumann
NEWSPHILA z.s.

------------------------------

Příručka
ČESKOSLOVENSKO - REVOLUČNÍ 1918

Část I. 
"Příručka a autor" a "Revoluční 1918"

Část II. 
"Doktor Fatka se bránit nebude"

Část III. 
"Rehabilitace "dotisků" z roku 1919"

Část IV. 
"Odborné "přehmaty" autorů" a "Nákup známek je investice"

Část V. 
"Několik slov na závěr"

Žádné komentáře:

Okomentovat