Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2018/12/30

ČESKO - Rok 2019, rok zvyšování poštovních poplatků?

V těchto dnech, právě před koncem letošního roku se na webových stránkách státního podniku Česká pošta objevil zajímavý článek pod názvem "Souhrnný přehled změn Poštovních a obchodních podmínek České pošty, s.p., s účinností od 1. 2. 2019".


Co je pro nás - uživatele služeb České pošty s.p. - důležité, lze shrnout následovně:
a) mění se cena poštovních poukázek a dobírkových poštovních poukázek,
b) jsou upraveny ceny za mezinárodní listovní zásilky u služeb: Obyčejná zásilka, Doporučená zásilka a Cenné psaní.

Výrazy "mění se cena" či "jsou upraveny ceny", lze - dle našeho názoru - jednoznačně identifikovat jako zvýšení cen. Pokud k tomuto zvýšení cen dojde, následky (pro uživatele i sběratele) lze předpovědět následovně:

a) u poštovních známek plánovaných k vydání v roce 2019 s plánovanými nominálními hodnotami ve výši:
- 35,00 CZK (výplatné Evropa, prioritně) dojde k jejich úpravě na novou hodnotu. Týkat by se to mělo emisí "Pražský hrad v ročních obdobích" (2x 35,00 CZK, datum vydání: 24.04.2019), 
- 41,00 CZK (výplatné Zámoří, prioritně) dojde k jejich úpravě na novou hodnotu. Týkat by se to mohlo již první emise "Století Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda" (2x 41,00 CZK, datum vydání: 14.02.2019), zcela jistě pak emisí pozdějších "Suverénní řád maltézských rytířů" (41,00 CZK, datum vydání: 06.03.2019) a "Umělecká díla na známkách: Ota Janeček" (41,00 CZK, datum vydání: 13.11.2019),
- "E" (ekvivalent základního výplatného "Evropa", tj. v současnosti ekvivalent 35,00 CZK), budou prodávány již za jinou nominální hodnotu rovnou novým poplatkům. Týkat by se to mělo emise "EUROPA: Národní ptáci - Ledňáček říční" ("E", datum vydání: 24.04.2019), a výplatní emise "Pampeliška" ("E", datum vydání: 22.05.2019),
- "Z" (ekvivalent základního výplatného "Zámoří", tj. v současnosti ekvivalent 41,00 CZK), budou prodávány již za jinou nominální hodnotu rovnou novým poplatkům. Týkat by se to mělo emise "Mahátma Gándhí" ("Z", datum vydání: 26.06.2019),

b) u poštovních známek vydaných do konce roku 2018 nominálních hodnot "E" a "Z" dojde dnem 1. února 2019 k úpravě jejich prodejní hodnoty na novou částku,

c) v případě automatových známek lze předpokládat, že dojde ke změně nastavených tarifů ve výši 35,00 CZK, 41,00 CZK, 53,00 CZK, 59,00 CZK (obyčejné listovní zásilky Evropa či Zámoří), 85,00 CZK a 90,00 CZK (doporučené listovní zásilky Evropa a Zámoří), a to na nové, aktuální, hodnoty k datu 1. února 2019.

O podrobných změnách ceníků, jakmile budou zveřejněny, budeme na našich stránkách informovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat